Изстраданата сила и слабост на духа - мъдрост на творческите послания в стихотворението „Пророк”

Поезията на Пушкин, създадена през първите две десетилетия на XIX век, изразява типичната за руската душевност „тоска”, т. е. мъка или особено състояние на неудовлетворение, която изпълва с минорни настроения душата на поета.

„До моето първо либе“ – теми, проблеми, мотиви, послания

Каквото и да кажем за Ботевата поезия, все няма да е достатъчно, защото е непреходна във времето. Тя съдържа важни послания, които ще се опитаме да открием. Нека да видим, какво точно споделя Аз-ът с любимата. Още след първия прочит на творбата ще се убедите, че „До моето първо либе“ не е любовно стихотворение. Във времето на написване на творбата личните чувства остават

"Разни хора, разни идеали" - нравствените послания на Алеко Константинов

“Разни хора, разни идеали" е цикъл от четири фейлетона, в които е показано всичко, което може да покаже един истински майстор на хумора и сатирата. Показателен е фактът, че Алеко Константинов пише тези фейлетони само няколко месеца преди смъртта си,

Нравствените послания на Алеко Константинов в ,,Разни хора, разни идеали”

“Разни хора, разни идеали" е цикъл от четири фейлетона, в които е показано всичко, което може да покаже един истински майстор на хумора и сатирата. Показателен е фактът, че Алеко Константинов пише тези фейлетони само

Нравствените послания в приказката

„Гъсарката на кладенеца“ е вълшебна приказка, която съдържа много нравствени и житейски поуки. Основният проблем в нея, свързан с откриването на истинските неща в живота, е пречупен през темата „млади и стари“, „бащи и деца“, чиито взаимоотношения са поставени на изпитание. И докато приказката „Котаракът в чизми“ утвърждава ума и занаята като условия за успех и щастие в живота, то „Гъсарката на кладенеца“ вижда в труда и в семейната хармония благоденствието на човека.

Нравствените послания на Каравелов в повестта "Маминото детенце"

Със своята нравоучителна повест "Маминото детенце" Любен Каравелов се нарежда сред най-изявените възпитатели па българския народ. В духа на възрожденската традиция авторът се стреми да убеди читателя в достоверността на сюжета, като внушава идеята, че нравствени зарази като себичността, сребролюбието, консуматорството и свързаните с тях безотговорност, пиянство,

Омировите послания в „Илиада“. Гневът и смиряването. Войната и примирието

ГНЕВЪТ НА АХИЛ Водещо при героите в „Илиада“ е чувството им за собствена чест и достойнство. Когато то бъде накърнено, идва гневът, който подтиква към крайни решения и действия. В Омировата поема той е основният двигател на сюжетното действие. Първа песен. Зараждането на гнева Кражбата на Елена не засяга пряко Ахил, не накърнява геройската му чест. Той не е длъжен да последва Агамемнон

Скритите послания на приказки, гатанки и поверия

Защо вълкът е винаги глупав в народните приказки, е ясно на всички. Защо добрият юнак, бързайки да победи страшната хала, помага на незначителни животинки? Защо бягащата от зли врагове девойка, спира за миг, за да помогне на отрупаното с плодове дърво? На тези въпроси отговорът се налага от следващите случки в приказките.

Посланията на Христо Ботев в творчеството му

Робството при Ботев е осакатяване, унижаване на човешкото достойнство, принизяване не само на материални и духовни ценности, но и на основни християнски постулати, а свободата е свръх ценност. Двете понятия са разгледани в универсален, общочовешки смисъл. Именно заради това идеите на поета надхвърлят границите на националното, за да се превърнат в един интернационален символ на борбата срещу подтисничеството.

Посланията на Гео Милев в поемата “Септември” - за поета и гражданина

За поета и гражданина Гео Милев поемата “Септември” е връх в цялостното му ярко и разностранно творчество, както е и подвиг в неговата обществена биография. Трябва да споменем, че авторът е получил вдъхновение и е отразил едно драматично събитие от нашата нова история – Септемврийското въстание.