Елисавета Багряна – „Потомка“ (Анализ)

ИРИЧЕСКИЯТ МОТИВ И ТЕМАТА ЗА ИЗБОРА И РАЗДВОЕНИЕТО Стихотворението „Потомка“ представя една разбираема, но в същото време необичайна ситуация: стоейки на прага на живота, една млада жена се опитва да осмисли своето място в света, своите желания и пориви, смисъла на своето битие. Ситуацията е разбираема, защото в един момент от живота си всеки човек стига

Елисавета Багряна – „Потомка” Родовата памет и свободният избор на личността

Появата на Елисавета Багряна в българската поезия е знаменателна и впечатляваща. След поетите символисти Багряна отново приземява поетичната образност и донася усещането за непосредствено, но същевременно и извисено възприятие на света.

Елисавета Багряна – „Потомка“. Силата на родовите корени

Елисавета Багряна! Най-светлата звезда в нашата поезия. Великата! Недостижимата! Разкрила нови хоризонти на българското поетическо слово, дарила го със свеж въздух и с пулс, който е в хармония с пулса на света, на звездите, на „сърцето човешко“.

Потомка - Елисавета Багряна

Няма прародителски портрети,     ни фамилна книга в моя род     и не знам аз техните завети,     техните лица, души, живот.