Страданието и състраданието в разказа "По жицата"

Йордан Йовков е всепризнат български писател, чиито творби описват душевната същност на хората.Изумително е как в кратък текст той съумява да разкрие толкова много общочовешки истини. Йовковите послания в "По жицата" отново са свързани с душевната същност на хората.

Човешкото страдание в разказа "По жицата"

„По жицата” е разказ за човешкото страдание и състрадание, за нещастието на човека и милосърдието, за злото и доброто в живота. Йордан Йовков навлиза в най-дълбоките пластове на човешката душа, като разкрива сложни душевни преживявания и вълнения. Още в самото начало на творбата Йовков ни прави съпричастни със страданието на Гунчовото семейство.

Човешкото страдание в разказа „По жицата“ от Йордан Йовков

„По жицата" е разказ за човешкото страдание и състрадание, за нещастието на човека и милосърдието, за злото и доброто в живота. Йордан Йовков навлиза в най-дълбоките пластове на човешката душа, като разкрива сложни душевни преживявания и вълнения.

Страдание и състрадание - ("По жицата" - Йордан Йовков)

В разказа “По жицата” Йордан Йовков е дал израз на някои от най-светлите християнски добродетели - любов към ближния, милост, доброта. Чрез образите на няколко обикновени хора от народа - Моканина, Гунчо, жена му и болната им дъщеря - авторът внушава идеята за дълбокото родство между хората с щедри

Мотивът за пътя в разказа "По жицата"

Героите на Йовков се отличават с богата душевност, нравствена устойчивост и обич към ближния, което им помага въпреки изпитанията да намират верния път в живота. Всеки един от тях извървява по различен начин своя отрязък от него, но рано или късно авторът извежда всички свои герои на пътя към доброто, възвишеното и красивото в живота.

Съдбата на Нонка в „По жицата“ от Йордан Йовков

В една от малкото си пестеливи изповеди пред проф. Спиридон Казанджиев Йовков разкрива предисторията на разказа „По жицата". Веднъж, при редовния преглед на хрониката в утринния вестник, той прочита, че някъде из Казанлъшко се появила носеща изцеление според поверието бяла лястовичка и че хората от селата в оня край се втурвали да я търсят.

Йордан Йовков – „По жицата“ (Кратък анализ)

„По жицата“ е една от представителните за Йовковото творчество творби. Писателят я създава, след като прочита в една вестникарска хроника, че някъде в Казанлъшко се появила бяла лястовица и хората вярвали, че тя има целебна и чудотворна сила. Впечатлен и развълнуван от прочетеното, Йовков то свързва със

Йордан Йовков – „По жицата“ (Анализ)

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ Разказът „По жицата“ е публикуван за пръв път в периодичния печат. В края на 1927 г. той се появява на литературната страница на вестник „Зора“, а на следващата година авторът го включва в сборника „Вечери в Антимовския хан“. Сам Йовков споделя какъв е поводът за написването му: случайно прочел във вестниците за случка

Йордан Йовков – „По жицата“. Душата на Моканина между човешката мъка и доброта

Способността да се разбира скритото в човешката душа е това нравствено богатство, с което природата е надарила Йовковия герой Петър Моканина от разказа „По жицата“. Той носи у себе си едни от основните християнски добродетели – състрадание, отзивчивост, доброта.

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 1

1. Кои герои са от „По жицата“? A) Иво и Калина Б) Гунчо и Нонка B) Никола и Пенка Г) отец Евтимий и баба Илийца 2. Кой художествен похват НЕ е използван при изграждането на образа на Гунчо? A) портретна характеристика Б) косвена характеристика B) речева характеристика Г) монолог на героя