Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Дискусия. Подготовка и правила зa успешно участие

Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците: – си имат доверие и си казват истината; – имат сходни познания за предмета на общуването; – се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването; – отчитат обстановката (условията) на общуването; – осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат. Тези правила се спазват и при воденето на дискусия.

Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие

Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците: - си имат доверие и си казват истината; - имат сходни познания за предмета на общуването; - се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването; - отчитат обстановката (условията) на общуването; - осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат.

Правописни правила за писане нa отрицателната частица НЕ

I. Отрицателна частица НЕ. 1. Отрицателната частица "не" се пише винаги отделно от глагола: не може, не знае, не идва. Когато глаголът назовава действие, което е непълноценно, отрицателната частица се пише слято: недочува, недовижда, недообмисля.

Езикови правила

УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ Главни букви се пишат в следните случаи: 1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие (или след тире). 2. В собствени имена: 2.1. В имена на лица, в презимена и в прякори, 2.2. В имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици, 2.3. В думите Изток, Запад, Север, Юг, когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи,

Няма правила за съпричастността и състраданието - (Йордан Йовков - „По жицата")

Характерно за художествения почерк на Йовков е да се вглежда не толкова в социалните предпоставки, определящи една или друга случка в живота на героите му, колкото да търси чисто човешките и нравствени мотиви за събитието или за поведението на героя.

Правила за слято, полуслято и разделно писане

1. СЛЯТО се пишат съществителни, при които втората основа е главна, а първата я пояснява.  Примери: платноходка, ветропоказател. 2. СЛЯТО се пишат прилагателни с главна и поясняваща основа.  Примери: тъмноок, червенокоса. 3. ПОЛУСЛЯТО се пишат съществителни, при които първата основа е главна, а втората я пояснява.  Примери: генерал-майор, храм-паметник, къща-музей.

Правила за членуване на имената и местоименията

1. Когато са подлог в изречението, имената в мъжки род, единствено число, се членуват с пълен определителен член, а когато са второстепенна част на изречението, се членуват с кратък определителен член -а или -я, който се произнася съкратено (-ъ или -йъ, ьъ). 2. След предлог имената в мъжки род, единствено число, се членуват с кратък определителен член!