Елин Пелин – „По жътва“. Жътвата – празник и жертвоприношение

1. СЮЖЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА: Съдържанието на разказа е максимално изчистено от подробности. По време на напрегната жътва в равното Софийско поле слънцето сипе „огън и жар“ върху морните работници. Те се трудят от тъмни зори, защото узрялото жито не може да чака – то трябва да бъде прибрано.

Изпитът - празник на знанието, човечността и свободолюбието („Радини вълнения” - „Под игото”)

Ако главата „Представлението" разкрива театралния спектакъл като духовен празник и колективно преживяване на мечтата за свобода, то „Радини вълнения" също насочва вниманието към културно събитие, превърнало се в празник за жителите на Бяла черква.