Разказ по преживяно

КАКВО Е РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО Устен или писмен авторски текст, в който се разкриват действителни преживявания, накарали разказвача да ги съхрани и сподели, предавайки и някакво послание. Текст, в който повествованието, описанието и разсъждението могат да присъстват в различни съотношения. Текст, който няма строга композиция

Разказ по преживяно

Разказът по преживяно е вид повествователен текст, в който се предават една или няколко реални случки, организирани в сюжет (например незабравима почивка на морето, инцидент в планината, една постигната мечта и т.н.). Обикновено събитията в разказа се случват за кратко време на едно място.

Разказ по преживяно в устна форма

1. Прочетете разказа по преживяно „Пожарът“.  Пожарът. През август това лято гостувах за десетина дена на дядо и баба. Тяхното село е в Кресненското дефиле – живописно кътче, тихо и спокойно.

Разказ по преживяно в писмена форма

1. Припомнете си особеностите на разказа по преживяно и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по преживяно в писмена форма, като следвате тези стъпки. Подготовка за създаване на разказ по преживяно Припомнете си случки, които са оставили траен спомен в паметта ви. Изберете най-подходящата случка, която ви е развълнувала