Трансформиращ преразказ на V глава от повестта „Немили-недраги“ на Иван Вазов от името на Бръчков

Предлагаме ви план с насоки за писане на преразказа и с примерни варианти на части от него. Припомняме, че при задача от този тип трансформиращият преразказ задължително се води от 1 л. ед.ч. (аз-форма). Преразказва се в минало свършено време (като основно) и в минало несвършено (като допълнително), а

Трансформиращ преразказ

Какво означава „трансформиращ преразказ“? Думата „трансформация“ означава промяна, изменение, преобразяване, преобразуване. Да трансформираш, означава да превърнеш едно нещо в друго; да го промениш. Какво може да бъде трансформирано (променено) в художествения текст?

Трансформиращ преразказ

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1.   Основни изисквания за създаване на преразказ. Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

Трансформиращ преразказ на "Грозното патенце" от името на патенцето

Излюпих се под репеите в градината на един стар чифлик.Всички патенца бяха малки, жълти и пухкави. Само аз се отличавах от моите братя и сестри, бях толкова едро, грозно и различно от останалите, че отначало майка ми ме помисли за пиле. 

Трансформиращ преразказ на откъс от името на неутрален разказвач („Грозното патенце“ – Ханс Кристиан Андерсен)

Хубаво е извън града. Лято е, ръжта жълтее, овесът зеленее. Щъркелът се разхожда из ливадите и си говори нещо на египетски. Край полетата и ливадите се простират големи гори.

Трансформиращ преразказ – „Мързеливата снаха“

ОСОБЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ Трансформиращият преразказ е вид творчески преразказ. Названието му произлиза от глагола трансформирам, който означава видоизменям, преобразувам, променям. Когато се създава трансформиращ преразказ, трябва да се направят промени в преразказвания текст, свързани с конкретно поставена задача.

Трансформиращ преразказ с ново начало и с нов край

Прочетете фолклорната приказка. ДАРЕНИТЕ ГОДИНИ През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят, волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му. Кой хлопа? – попитал човекът Ние: конят, волът и кучето. Какво искате? Искаме да влезем при тебе, за да се постоплим до твоето огнище. Ако не ни отвориш вратата си, ще умрем от студ.

Трансформиращ преразказ с разместване на основните епизоди и с въвеждане на нов епизод

Прочетете откъса от „Приключенията на Лиско“. РАЗМИСЪЛ ... Лиско стоеше под едно голямо дърво и мислеше. „Разбирам... трийсет дни, но трийсет и един – не! Трийсет дена можеш да бъдеш примерен, но трийсет и един – това е невъзможно. Трийсет и един дена никой не може да бъде послушен, колкото и послушен да е той.“

Трансформиращ преразказ от името на един от героите и с въвеждане на нов герой

Прочетете фолклорната приказка. ГЛУХАРЪТ И ЛИСИЦАТА Глухарът бил кацнал на едно дърво. Лисицата се приближила и му казала: Здравей, глухарче, приятелче мое, щом ти чух гласчето, веднага дойдох да те навестя. Благодаря ти за добрата дума – казал глухарът Лисицата се престорила, че не е дочула, и казала:

Трансформиращ преразказ на откъс от приказката „Руслан и Людмила“ на А. С. Пушкин

В търсене на магическия меч, Руслан попада в едно поле, където се сблъсква с огромна омагьосана глава, която му разказва следната история. Някога Главата е била безстрашен юнак като Руслан, но за зла съдба тя е имала по-малък брат, съперник и злодей, наречен Черномор. Бил дребен той, джудже с дълга брада, която го правила силен. Завиждал на брат си за високия му ръст, нищо че бил прост.