Сбит преразказ

Докато общуват, на хората се налага да преразказват ситуации, в които са попаднали, или интересни случки, които са преживели. Сред приятели често преразказваме наскоро гледан филм или прочетена интересна книга. Така, без да се замисляме, ние правим устни преразкази. Обикновено преразказваното от нас не е в същия обем, в който сме го гледали или прочели – преразказваме го накратко.

Сбит преразказ

Сбитият преразказ отразява най-важното, основното в дълъг художествен текст. Съдържанието на творбата се предава:     стегнато – пропускат се несъществените подробности, пестеливо се предават дългите описания и разсъждения  последователно – не се разместват основните моменти и важните подмоменти

Сбит преразказ. Примерен сбит преразказ на „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов

Преразказът представлява предаване чрез свои думи на съдържанието на чужд текст. Сбитият преразказ е един от видовете преразказ. При него се изисква обобщаване или съкращаване на несъществената информация от авторовия текст. ОСОБЕНОСТИ НА СБИТИЯ ПРЕРАЗКАЗ: сюжетът на оригиналния текст се предава накратко; преразказващият трябва да пресъздаде последователно и в стегнат вид всички моменти

Сбит преразказ

Докато общуват, на хората се налага да преразказват ситуации, в които са попаднали, или интересни случки, които са преживели. Сред приятели често преразказваме наскоро гледан филм или прочетена интересна книга.

Сбит преразказ

ОСОБЕНОСТИ НА СБИТИЯ ПРЕРАЗКАЗ Сбитият преразказ е вид преразказ, в който със свои думи точно, но кратко и стегнато се пресъздава само най-главното от съдържанието на повествователен текст. Прилагателното име сбит означава съкратен, къс, кратък, стегнат. Самото наименование показва, че този вид

Сбит преразказ

Нека припомним кои са най-важните условия за един добър преразказ: 1. Преразказът има за цел не само да предаде съдържанието на историята, но и да развълнува читателя. 2. Преразказът трябва да съдържа всички основни елементи от разказваната история. 3. Преразказът трябва да следва точно логиката и последователността в развитието на действието.

Сбит преразказ на "Принцът и просякът"- /3 глава/

Том приближава до решетката на оградата и поглежда. В двора вижда момче, облечено в красиви дрехи, обкичено с накити. На бедрото му има малка сабя, блестяща и красива. Обуто е в прекрасни ботушки, а на главата му блести червено кепе с пера и елмаз. Бедното одрипано момче предполага, че това е принцът и се радва, че най-сетне мечтата му да го види се сбъдва. Малкият просяк се задъхва от вълнение. Иска да се приближи, но един от стражите го хваща и грубо го захвърля сред тълпата, като го обижда.

Сбит преразказ на трета глава от „Принцът и просякът“ - 2

От всяка страна на царския дворец стои по една жива статуя, облечена в лъскава стоманена броня. Много селяни и граждани се стичат към двореца, за да видят някоя царска особа. Тук е и Том, дошъл да види малкия принц. Той забелязва в градината хубаво момче, почти на неговата възраст, облечено в коприна и атлаз. На бедрото му виси малка сабя и меч със скъпоценни камъни, а на главата носи кепе с пера и блестящ елмаз. Това хубаво момче е Едуард Тюдор – уелският принц.

Сбит преразказ на трета глава от "Принцът и просякът" - 3 /на ученик/

Том приближава до оградата на двореца и в градината вижда момче, облечено в красиви дрехи. На бедрото му има малка блестяща сабя, обуто е в прекрасни ботуши, а на главата му блести червено кепе с пера и елмаз. Бедното момче разбира, че това е Уелският принц и се радва, че най-после мечтата му да го види се сбъдва. Малкият просяк се вълнува. Иска да се приближи до принца, но един от стражарите го хваща грубо и го захвърля към тълпата.

Сбит преразказ на откъса "Чужди езици" - Бранислав Нушич "Автобиография"

По онова време, в средните училища френският език се въвежда като учебен предмет, но има голям недостиг на учители, които да го преподават. Това обстоятелство изобщо не безпокои нито управата на училищата, нито учениците. Напротив, един учител, по задължение на управата започва да преподава и да учи френския език заедно с учениците. Когато учителят си научи урока, часът върви трудно, но когато и учителят не си знае урока, нещата са леки. Разговорите отиват към други теми.