Азбучна молитва - Константин Преславски

Аз се моля богу с тези думи:  Боже мой, създателю на всичко  във всемира видим и невидим!  Господ-дух прати ми животворен  да ми вдъхне във сърцето слово,

Константин Преславски - "Азбучна молитва"

Константин Преславски ученик на Свети Методий. Превежда "Учителко евангилие"(51 беседи), "Историки" и "Триод". Остава в нашата история на литературата като най-талантливия и продуктивен старобългарски поет.

Константин Преславски - Азбучна молитва

Аз се моля богу с тия думи: Боже на всяка твар и създателю на видимите и невидимите [неща]. Господа — живия дух — изпрати да вдъхне в сърцето ми словото,

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (Анализ)

Константин Преславски се смята за пряк ученик на св. Методий. Той е един от първите славянски епископи (наред със св. Климент Охридски). Изпълнявайки задълженията си на християнски проповедник, той превежда и композира първия сборник с неделни проповеди в славянските литератури - т.нар. „Учително евангелие“.

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ (кратък анализ)

Константин Преславски живее в периода от средата на IX до началото на X век. Смята се, че той е един от учениците на Кирил и Методий. Вероятно след смъртта на Методий през 885 г., когато учениците са изгонени от Великоморавия, той е продаден като роб във Венеция, а по-късно откупен от българския княз Борис.