Преспанските камбани - Димитър Талев

В дома на Стоян Глаушев влезе нов човек — Ния, младата невеста на Лазара Глаушев. Не беше тя какъв да е човек и когато влезе в новия си дом, нещо в него като че ли се промени. Шумните сватбени дни минаха и отминаха.