„Бай Ганьо пътува“ – Трудният преход на новоосвободения българин към света

1. ОСНОВНИ СЮЖЕТНИ МОМЕНТИ И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО В ТЯХ: Идеята за книгата, в която главен герой е Бай Ганьо, се ражда по признание на самия автор в началото на 1894 г. На части тя е публикувана в списание „Мисъл“ от април 1894 до януари 1895 г., а като цялостно издание с някои добавки

Епосът като преход от фолклор към литература

Една от най-важните особености на древногръцката митология е ориентирането на нейния свят около битката и състезанието (агон). Така например Зевс създава Олимп в битка с титаните, човешкият род е зависим от състезанието по надхитряне между Зевс и Прометей и т.н.

Вечното и преходното в "Песента на колелетата" на Йордан Йовков

Мъдър и красив е творческият свят на Йовков. Търсенето на абсолютното добро, като нравствена категория на човека превръща неговите герои в мечтатели и чудаци. За тези съзерцателни меки и по природа добри хора винаги има един друг свят, в който те се взират със скрит копнеж.

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Разклонен алгоритъм

Разклонени алгоритми са тези, при които последователността от действия, с които се решава задачата, зависи от входните данни. В C++ са налични 3 оператора, с помощта на които могат да се реализират разклонени алгоритми. 1. Условно разклонение За създаване на програми с условни разклонения се използва операторът за условен преход if. Употребата му се подчинява на следния синтаксис: