Александър Пушкин - "Приказка за рибаря и златната рибка"

Живял дядо със своята баба     край морето синьо и дълбоко;     те живели в схлупена къщурка     цели тридесет и три години.     Старецът ловял със мрежа риба,