Безработните в България (2010-2015). Национални програми и проекти

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и

Основни етапи при проектиране на печатни платки. Електронни документи на печатната платка

Изходен документ, въз основа на който се проектира ПП е принципната схема, в която предварително са уточнени всички електрически параметри и режима на работа на отделните градивни единици. Основното проектиране се извършва в CAD среда и се извършва на няколко етапа...

Метод "Анализ" (Проектиране на датчик)

1. Уточняват се характерните свойства на елемента. 2. Уточняват се характерните свойства на околната среда. 3. Определят се тези свойства на елемента и на околната среда, които се променят в някакво отношение от появата на елемента. Тези свойства могат да бъдат наречени индефициращи свойства.

„Концептуално проектиране на електротехническо изделие - електромагнитно реле.” – Курсова задача

Източници на енергия a) Източници на топлинна енергия:  магнит, електромагнит, бури, земно магнитно поле, проводник, по който тече ток; б) Източници светлинна енергия: слънце, лампа, огън, светулка, светкавица; Концептуално проектиране на   „Електромагнитно реле” 1.Определяне на главната функция на зададеното изделие и възможни начини, чрез които тя може да се реализира ТО – „Електромагнитно реле” „Устройство, което включва и изключва ел. вериги” устройство - начин, система включва – свързва, съединява изключва- преустановява, прекъсва ел. вериги – поредица от електронни елементи, свързани помежду си „Устройство, което включва и изключва поредица от електронни елементи, свързани помежду си”

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова работа

1. Определяне на главната и основните функции. ГФ : провежда ел.ток, осъщ. обемен монтаж ОФ: провежда енергия, изолация, закрепване, защита 2. Описание на варианти на начина на разпознаване на проводниците и начина на закрепването им. a) за разпознаване на проводниците: - по цвят - чрез прикрепване на номер б) за прикрепване на проводниците в снопа : - чрез изолирбанд - чрез свински опашки - чрез текстилна плетка -оплетени б) за прикрепване към устройство - чрез свободен край - чрез накрайник (щепселен, щекерен, кабелен) - чрез спояване - чрез притягане с винт към извода

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №1

1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод.  • ГФ – Излъчване на светлинна енергия. F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна F2: Провежда ел. енергия F3: Закрепване F4: Ел. изолация F5: Защита 2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО. 3. Технология на изработване: Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява.

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова задача №2

1. Определяне на ГФ и основните функции:  Главна функция (ГФ) - служи да осъществи обемен монтаж на електрически и електронни устройства.    - (Основна функция) ОФ1 – изолация;    - ОФ2 – закрепване;    - ОФ3 – провеждане на електрическа енергия;    - ОФ4 – защита; 2. Описание на варианти на: снопа като цяло, начина на разпознаване на проводниците, начина на прикрепване на проводниците.     Електрическите връзки между дадените елементи и устройства може да се реализират  по друг начин, като например снопа се раздели на няколко малки снопа за по удобно сортиране и опериране при техническо обслужване , ремонт и монтаж. 

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №2

1. Източници на енергия А)Пет обекта, които могат да служат като източници на ел. енергия: • Акумулатор • Батерия • ВЕЦ • ТЕЦ • АЕЦ Б)Пет обекта, които могат да служат като източници на магнитна енергия: • Високоговорител • Земно магнитно поле • Микрофон • Електромагнит • Кредитни карти 2.Проектиране на изделие A)Определяне на ГФ на зададено изделие и възможните начини, чрез които тя може да се реализира. Главната функция на електромагнитното реле е превключване на ел. верига. ГФ на зададеното електроизделие се реализира чрез два нормално отворени и два нормално затворени превключващи контакти.

„Проектиране на електронно изделие” – Курсова задача №3

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СПЕЦИАЛНОСТ „ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ОИП №8 „ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ИЗДЕЛИЕ”

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №4

Конструктивен анализ 1. Условното означение на реле пневматично в ел. схема. е представено на фигура 1. 2. Физическият принцип на действие на разглеждания технически обект е показан на фигура 2 3. Ред на сглобяване 4. Списък на причините за не функциониране на изделието. - Деформация (пластична/механична повреда) на мембраната (поз. 8). - Лош контакт поради окисление на контактните пластини (поз. 15 и 16). - Пластична деформация на контактните пластини (напр. поради умора на материала) (поз.15 и 16). Загуба на пружинните свойства. - Контакт в нормално (отворено) състояние, поради прекомерно затягане на регулиращия винт (поз.18). - Липса на захранващо напрежение, поради огъване на някой от проводящите контури.