„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №5

Източници на механична енергия(постъпателно движение): пружинно устройство (пружина на натиск или опън), принтер, крик, пистолет, влак; Източници на механична енергия(въртеливо движение): велосипед, часовник, водно колело, компас, пералня. Концептуално проектиране на електротехническо изделие ГФ – превключва ел. вериги „Устройство за превключване на ел. вериги” Устройство – начин, уред, механизъм, апарат Превключване - Ел. верига – система „Начин за превключване на ел.вериги” „Уред за превключване на ел.вериги” „Механизъм за превключване на ел.вериги” „Апарат за превключване на ел.вериги” „Устройство за превключване на ел.система” Някои идеи за превключване на ел.вериги са: - Тежест (използване на силата на закрепена в единия край на пластината тежест за преместване на пластината);

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №6

1.Определяне на главната функция на ПВ(генератор на правоъгълни импулси 10 Hz – 50 kHz) и на участващия в ПВ елемент(резистор): 1.1.ГФ на ПВ: генериране на правоъгълни импулси. 1.2.ГФ на резистор – оказва допълнително съпротивление. ИФ – Закон на Ом. ОФ1 – провеждане на ел. ток; ОФ2 – изолация; ОФ3 – закрепване; 2.Връзките на ТО с околната среда са електрически (за извеждане на изходящия ел. сигнал) и механични (за осигуряване на закрепване към ОТС). 3.Технология на изработване на ПП и ПВ. Нанасяне на електропроводимите изображения, необходимите контактни площатки и монтажни отвори върху изолационната основа на ПП.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №7

1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод. • ГФ – Излъчване на светлинна енергия. F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна F2: Провежда ел. енергия F3: Закрепване F4: Ел. изолация F5: Защита 2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО. 3. Технология на изработване: Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява.

Проектиране на ТО – основни проблеми, видове методи за проектиране. Функционален метод за проектиране

Основните проблеми, които се решават по време на проектирането са: • Анализ на заданието; • Избор на метод за проектирането; • Определяне на приннципа на действие; • Извършване на необходимите пресмятания. 

Проектиране на реле – пример

I. Концептуално проектиране на електротехническо изделие (електромагнитно реле) II. Определяне на главната функция на зададеното изделие (електромагнитно реле) и съставяне на списък от възможни начини, чрез която може тя да се реализира.

Проектиране на електрически съединения за печатен монтаж – терминология, материали, методи за изработване и монтаж на печатна платка

Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение. Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП. Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.

Проектиране на модел на ПП в CADStar

Чрез Assignments от Settings предварително се задават ширина на печатните проводници, размери на контактните площадки, технологични разстояния, които могат да се реализират в технологичния процес при изработване на ПП и които се спазват при автоматично трасиране.

Проектиране на технология за дълбоко изтегляне - Протокол

Изтеглянето представлява процес на превръщане на плоска заготовка в детайл с пространствена конфигурация. Процесът може да протече при изтъняване или без изтъняване на стената на детайла. В практиката най-разпространено е дълбокото изтегляне без изтъняване на стената на заготовката. Про този метод, поансонът избутва плоската заготовка през матрицата в резултат на което външният й диаметър непрекъснато намалява. Във вертикалните стени действат опънови напрежения, които са равномерно разпределени по окръжността. Опъновите напрежения предизвикват известно изтъняване на стената на детайла, а натисковите – удебеляване на фланеца.