Тест №7 по Литература - прозата на Иван Вазов

1. Кое от произведенията НЕ се вписва в поредицата от Вазови творения съобразно мястото на създаване?  а) „Под игото”

Ораторската проза в Средновековната култура

В средновековната книжнина наред е агиографските и поетическите произведения високо се е ценяло и ораторското слово. Неговото значение е било голямо в бурния период на големи културни промени, когато се въвежда християнството и чрез него се променя цялостният образ на света, залегнал в мирогледните представи на общността.

Прозата на Христо Ботев

Ботевата проза и лирика могат да се разглеждат като единен авторски текст с множество диалогични връзки, защото по публицистичен или поетически път интерпретират обединителните теми на цялото Ботево творчество – за демаскирането на социално-политическия гнет, за бъдещата съдба на българите и другите поробени народи, за националната и световната революция. Но докато в стихотворенията му се преплитат елегико-сатиричния с одичния патос, в прозаическото му наследство е водеща предимно изобличителната тенденция