"Да, чуйте: исках, исках, и така сгреших!"- осъзнатата жертвоготовност на Прометей

В митологията Прометей е бог от поколението на титаните, свързан с огъня и занаятите. Когато Зевс сваля от трона своя баща Кронос, Прометей е от малкото, приети добре от новия бог, защото му оказват помощ, но постепенно обаче той е изместен от олимпийския бог Хефест.

Волята на свободата срещу силата на съдбата в "Прикованият Прометей"

Предизвикателството срещу Съдбата отдавна занимава съзнанието на хората и ги кара високо да ценят усилията да бъде променен неумолимият `и ход. Не всеки обаче притежава волята да понесе стоически нейните удари или да използва най-рационално даровете `и.

Старогръцка митология – Митове за Прометей и за Едип

ТЕКСТЪТ ПРОМЕТЕЙ Прометей бил титан, известен е мъдрост и със способност да вижда бъдещето. Когато Зевс повел битка за властта над света срещу баща си Кронос и титаните, Прометей го подкрепил и е умните си съвети му помогнал да победи. След като Зевс взел надмощие и заедно е братята и сестрите си се възкачил на връх Олимп, за да управлява от там богове и хора, всички титани за наказание били заключени

Бунтът на Ахил и Прометей срещу произвола на властниците

  Бунтът срещу властимащите никога не е бил желан от тях, но ги е съпътствал неизбежно като ответна реакция за произволите, насилието и неправдите, които допускат. На границата между родовообщинния и робовладелския строй, когато властта на водача на дадена общност — цар, жрец или двете едновременно, става факт, се появяват и първите прояви на съпротива срещу нея. Обсебването

Човеколюбецът Прометей – символ на вечния стремеж към прогреса

Титанът Прометей е познат образ още от древногръцките митове. В един от тях се разказва за мъдрия титан, който открадва от огнището на приятеля си Хефест огъня, за да го даде на хората. Той ги научава и на изкуства, дава им знания – да смятат, да четат и да пишат, научава ги как да добиват от недрата на земята металите и да ги обработват.

"Прикованият Прометей" - анализ

Авторът на античната трагедия „Прикованият Прометей” - Есхил, взема своя герой като готов, колективно изграден образ от митологията. Преди да добие стойността на образ-символ, Прометей изминава сложен път.

Легендата за Прометей

Легендата за Прометей е достигнала до нас благодарение на древногръцките митове. Титанът Прометей е този, който е дарил на хората огъня, но е платил за това много висока цена и хората носят пръстен в негова чест. Според легендата много отдавна все още нямало хора, а само животни. Морето било пълно с риби, на сушата имало различни животни и птици, само човекът липсвал.

„Прикованият Прометей“ – Особености на драматическото действие

ИСТОРИЯ НА СЮЖЕТА Трагедията „Прикованият Прометей“ е втора част от Есхиловата трилогия за Прометей. Първата и третата част — „Прометей Огненосец“ и „Освободеният Прометей“, не са достигнали до наши дни. Годината на поставяне на творбата не е известна, затова се дава предпазливо широката датировка — първата половина на V в. пр. Хр. Тази трагедия предлага оригинално

Образът на Прометей – между божественото и човешкото

Есхил е първият голям древногръцки трагически поет. От неговото творчество до съвременния читател и зрител са достигнали седем цели трагедии и много откъси. Те отбелязват същностни нововъведения и оформят облика на атическата трагедия: увеличава се броят на актьорите, намалява се обемът на хоровите части и се дава голям превес на диалога. Според Есхил най-съществената

Митът за Прометей

Митът за Прометей Прометей бил титан, син на титана Япет и на океанидата Климена, а негови братя били Атлант, Менойтий и Епиметей, бащата на Девкалион. В страшната борбата