„История славянобългарска“ и идеите на Европейското просвещение

В послесловието на „История славянобългарска“ Паисий съобщава кои са били мотивите му да се захване с издирване на „забравените и погребани“ източници за историята на българския народ: Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за преславните деяния

Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

Обща характеристика на Просвещението

Осемнадесетото столетие се определя като епоха на Просвещението. Както обикновено, хронологическите рамки на епохата не съвпадат с астрономическите показатели, поради което не е излишно да напомним, че видяно през призмата на трите водещи култури на епохата – английска, френска и немска, Просвещението обхваща около 120 години: от края на XVII в. до началото на XIX в.

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Векът на Просвещението е: А) 17. век; Б) 16. век; В) 19. век; Г) 18.век. 2. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"? А) пътепис Б) епистоларен роман В) авантюрен роман Г) повест 3. Основната характеристика на романтическия човек е: А) чувствителен и свободолюбив; Б) разумен и отговорен; В) смирен и богопослушен; Г) самотен. 4. Какво ни показват глава трета и глава осма от

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 2)

1. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 2. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 3)

1. Векът на Просвещението е: А) XVII; Б) XVI; В) XIX; Г) XVIII. 2. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 3. Как романът

Векът на Просвещението

ВЕКЪТ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО В края на 17. и началото на 18. век в почти всички страни на Европа и Северна Америка се развива мощно философско, гражданско и художествено течение, насочено към основна промяна на установените правила, по които е устроен животът: представа за световния ред, морални принципи, отношения между хората, държавно устройство.

Просвещение - Идейни и морални принципи

Идейни и морални принципи Просвещенското движение се изгражда върху няколко принципа за устройството на света, за обществения ред, както и за човешкия морал. Неговата програма може да се обобщи в следните точки:

Просвещение

Просвещението е културно-историческата епоха, която осъществява прехода към модерните времена. Основното съдържание на тази епоха е могъщото умствено движение, разгърнало се като израз на решаващия сблъсък между интересите на буржоазията, с нейните все по-засилващи се икономически интереси и социални позиции, от една страна, и все по-разклащащите се устои на феодалния обществен

Просвещение

Просвещението е излизане на човека от неговото непълнолетие, в което той се намира по своя собствена вина. Непълнолетие означава неспособност да използваш своя разсъдък без ръководство от страна на някой друг.