План за есе върху „Притчата за трите пръстена“

ИСТИНСКИЯТ ЗАКОН I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1.  Изясняване на значението на понятието „закон“ – писана или неписана норма на поведение в обществото; обичай, традиция. 2. Прочит на трета новела от първия ден. Осмисляне на ключовото послание на Притчата за най-важния закон, който трябва да се установи в отношенията между отделните хора и народите

Поуката от притчата за трите пръстена

„С притчата за трите пръстена евреинът Мелхиседек се спасява от голямата опасност, готвена му от Саладин“ – с това обяснение, изглеждащо дори като заглавие или подзаглавие, започва третата новела от първия ден. И още в началото отново се появява мотивът за разказването като начин

„Притчата за трите пръстена“ – Силата на мъдростта

Бокачо не въвежда в сложни перипетии или терзания притиснатия от господаря си евреин. В съзнанието и душевността на Мелхиседек са залегнали не догмите и ограниченията, а смелостта, находчивостта, решителността. Вярно е, че лихварят е богат, но е на почит, защото хората поощряват предприемчивостта

Притчата за трите пръстена – Съперничество или братство

Тази история е разказана през първия ден, когато няма обща тема. Задачата, поставена от кралицата Пампинеа, е всеки да „размишлява свободно по въпросите, които той смята за най-уместни“. Предходната новела разглежда сходен проблем – за отношението на евреин към юдейската и християнската религия.

Жестокият пръстен - Гео Милев

В нощта след бледните хвалебни литургии ти пращаш да ме свържат твоите слуги - под тягостния свод на вечна пирамида за страшни пиршества ме водиш, Сън!

Пръстен - Атанас Далчев

1. Дъжд 2. Повест 3. Къщата 4. Лято 5. Младост 6. Убийство 7. Книгите 8. Пролетна нощ 9. Пръстен 10. Нищий духом