Основни пунктуационни правила

В състава на простото изречение запетаята служи за отделяне на: Еднородни части на изречението – свързани безсъюзно или със съюз (с изключение на съюзите и и или, употребени еднократно). Например: Утре ще получите ски, шейни, кънки. Божура не усети ни злорадство, ни съжаление. Но: Спомних си за баща си и за майка си. Обособени части на изречението – свързани безсъюзно