Трансформиращ преразказ на откъс от приказката „Руслан и Людмила“ на А. С. Пушкин

В търсене на магическия меч, Руслан попада в едно поле, където се сблъсква с огромна омагьосана глава, която му разказва следната история. Някога Главата е била безстрашен юнак като Руслан, но за зла съдба тя е имала по-малък брат, съперник и злодей, наречен Черномор. Бил дребен той, джудже с дълга брада, която го правила силен. Завиждал на брат си за високия му ръст, нищо че бил прост.

"Евгений Онегин" - роман в стихове на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с голяма пълнота картината на руското общество през един от най-драматичните моменти от неговото развитие - Началото на ХIХ век.

Евгений Онегин - Александър Пушкин

Не гордите ще забавлявам:     аз дружбата ценя и днес, —     бих искал тук да ти представя     залог за по-достойна чест;     залог за чиста и прекрасна     душа, изпълнена с мечта, —     поезия кипяща, ясна     и устрем горд на мисълта;     да бъде — и с ръка пристрастна

На А. П. Керн - Александър Пушкин

Аз помня чудното видение:     как ти пред мене прелетя,     като прекрасно мигновение,     като пречиста красота.

Към Чаадаев - Александър Пушкин

Любов, надежда, тиха слава,     каква преходна суета,     как бързо младостта минава,     като мъгла във утринта.     Но в нас желанието блика —

"Руслан и Людмила" - А.С.Пушкин /анализ на поемата/

„Руслан и Людмила“ е романтична поема изградена в духа на народната приказка. Великият киевски княз Светозар е устроил пир в чест на своята дъщеря Людмила. Трима кандидати претендират за ръката на красавицата – това са смелите рицари Руслан, Ратмир и Фарлаф, но Людмила избира Руслан. Князът одобрява избора на дъщеря си и тържеството се превръща в сватбено. Сладкогласният Баян обаче запява песен, която предсказва съдбата на двамата влюбени.

Александър Сергеевич Пушкин - лирика

„И ДЪЛГО ЩЕ СЪМ ЖИВ НА ХОРАТА В СЪРЦАТА” - ТЕМИ, ИДЕИ И ПРОЗРЕНИЯ Човек винаги е изкушен от силата и внушенията на истинската поезия, независимо дали тя е родна или чужда, класическа или съвременна, плод на лично творчество или народно умотворение. Всеки носи в себе си по някой любим стих, песен или име на обичан поет, които го придружават цял живот.

Александър Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

Александър Сергеевич Пушкин, дете на старинни дворянски родове, е роден през 1799 г. в Москва. Семейството му принадлежи към най-образованата част от обществото и притежава огромна библиотека с книги на различни езици. Домът е посещаван от именити поети и писатели (Н. М. Карамзин, В. А. Жуковски, К. Н. Батюшков), гостуват художници, музиканти, артисти, чиито разговори детето

Александър Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

Всемирната слава и значение на гениалния руски поет Александър Сергеевич Пушкин имат своите дълбоки и същностни културно-исторически и естетически основания. В съзнанието на поколенията той е родоначалникът на руската класическа литература и създателят на съвременния руски литературен език, най-големият и най-свиден руски национален поет, бележит прозаик, драматург, критик и публицист, велик мислител и мъдрец