Противоречивите впечатления на Алеко от американската действителност – (Насоки за анализ на пътеписа на Алеко Константинов „До Чикаго и назад“)

Пътуването на Алеко Константинов до Америка е сбъдване на детската му мечта и се осъществява през 1893 г. по време на Световното изложение в Чикаго. Срещата с Новия свят поражда противоречиви впечатления и размисли у него като гражданин, демократ, природолюбител и духовно богата личност.

Отношението родно/чуждо в пътеписа "До Чикаго и назад"

Според писателя Антон Страшимиров "До Чикаго и назад" с един от "упойно увлекателните. бисери  на Алековото перо" С него авторът утвърждава самобитното си дарование, способността си да открива и красивото, и неприемливото в действителността. Тези "леки  хвъркати бележки", както

Новото разбиране за пътеписа в българската литература

„До Чикаго и назад” е пътепис, който предизвиква сензация в българския литературен живот в края на XIX век. Сладкодумните разкази на автора за впечатленията му от Всемирното изложение в Чикаго през юни 1893 г. до такава степен пленяват приятелите му, че те не спират да го подканят да ги направи достояние и на читателите.