Пътуване до Бробдингнаг - част втора, глава I (Пътешествията на Гъливер)

ЧАСТ ВТОРА, ПЪТУВАНЕ ДО БРОБДИНГНАГ, ГЛАВА I, Описание на голяма буря. Изпращат лодката да донесе вода, авторът, и той тръгва, за да изследва местността. Остава на сушата, бива грабнат от туземец и отнесен в къщата на един чифликчия. Как е приет и няколко злополучни случки, които стават там. Описание на жителите.

Пътуването на Блага Димитрова към себе си

Усещането за изтичащото време, за безвъзвратно отминалото не предизвиква болезнени реакции у поетесата Блага Димитрова. Вярата й в идния ден надделява. Тя не живее със спомени, а с настоящето и с бъдещето; не обича да се връща към надживяното минало: Всички скъпи спомени разменям  за един забравен ден.

Пътуващият човек в творчеството на Алеко

Пътят е един от най-важните културни образи, чрез които се осмисля човешкото битие и мястото на човека в света, той има многообразни смислови значения.Той означава напредване на времето, социална територия, в която човек се вписва като социален индивид и осъществява своите връзки с институциите, сравниние между различни етнически култури

Българинът и чуждият свят в творчеството на Алеко

Срещата на българина с чуждия свят е проблемен център на националната литература. Съизмерването “наше-чуждо” е похват за нравствено представяне на българското още в първата възрожденска творба “История славянобългарска”.