ТЕСТ. Художествен, разговорен и официално делови текст. Български език – 5 клас (Вариант 1)

1. Текстовете на литературните произведения – разкази, романи, стихотворения, могат да се определят като: А) художествени Б) разговорни В) официално-делови Г) научни 2. Разговорните текстове се използват в ежедневието, в диалог с близки и добре познати хора. А) Вярно Б) Грешно 3. Официално-деловите текстове се използват преди всичко в художествената литература. А) Вярно Б) Грешно

ТЕСТ. Разговорен стил

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас РАЗГОВОРЕН СТИЛ 1. Монолог се отнася към диалог както:    A) стил към разговорен стил    Б) индивидуален стил към научен стил    B) разговорен стил към художествен стил    Г) стил към етикетни формули