"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка

Елин Пелин разказва увлекателно за селския живот, за радостите и скърбите, за делниците и празниците, за труда и веселието. Тежък е животът на българския селянин, изпълнен с непосилен труд и непрекъсната борба с природата.

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото

Героите на старозаветния разказ като мяра за човешкото В първите няколко глави на книгата Битие герои са Бог и създадените от него хора. Ролята на Бога, разбира се, е централна - в тези глави е показано изпълнението на неговия замисъл. Но все пак хората се интересуват повече не от този замисъл

„Бай Ганьо – невероятни разкази за един съвременен българин“

В първите две десетилетия след Освобождението българската литература активно продължава да изгражда българския национален космос с неговите основни опорни точки – образът на националното пространство, история, култура и език и пр. Най-важен обаче е въпросът за националния идеал.

Реалното и абсурдното в разказа „Дамата с рентгеновите очи"

Смисловото търсене на аналог между реалност и фантастика на пръв поглед изглежда нелогично, но взаимоотношение¬то между тях в днешно време не прави особено впечатление, макар през 20-те го¬дини на отминалия XX век да се е възприемало като абсурдно.

Властта и обществото в разказа „Андрешко“ от Елин Пелин

Андрешко трябва да закара съдия-изпълнителя в селото, за да може представителят на властта да секвестира/да изземе/ житото на селянина Станоя. От думите на съдия-изпълнителя проличава, че мрази селяните и ги смята за лъжци. Андрешко, обаче, не закарва съдията в селото, а го оставя в едно блато. Така ще може да предупреди съселянина си за грозящата го опасност.

Човекът и обществото в разказа "Нежната спирала"

Йордан Радичков поставя важния въпрос за човека и обществото в своя магически разказ „Нежната спирала”, публикуван в сборник-разкази с едноименно заглавие. Авторът предупреждава, че е нарушено общуването между природата и човека.

Човешкото страдание в разказа "По жицата"

„По жицата” е разказ за човешкото страдание и състрадание, за нещастието на човека и милосърдието, за злото и доброто в живота. Йордан Йовков навлиза в най-дълбоките пластове на човешката душа, като разкрива сложни душевни преживявания и вълнения. Още в самото начало на творбата Йовков ни прави съпричастни със страданието на Гунчовото семейство.

Любовта и красотата в разказа "Ветрената мелница"

Елин Пелин умее и обича да се съсредоточава върху опоетизиране на нравствените добродетели на българския селянин с неговото непомръкнало чувство за красота, жажда за любов и радост от живота. Това са най-често разкази, в които поезията на човешките души се слива с естествената поезия и свежест на природата. Може би най-характерни разкази от този тип е разказът “Ветрената мелница”.

Танцът на чувствата в разказа "Ветрената мелница"

Танцът е образ на човешкия темперамент. Там, където думите губят своята сила и убедителност, започва да говори езикът на тялото. Грацията на душата се превръща в грация на тялото, което може да отправя гневни упреци или нежни любовни послания.

Човешкото страдание в разказа „По жицата“ от Йордан Йовков

„По жицата" е разказ за човешкото страдание и състрадание, за нещастието на човека и милосърдието, за злото и доброто в живота. Йордан Йовков навлиза в най-дълбоките пластове на човешката душа, като разкрива сложни душевни преживявания и вълнения.