ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Векът на Просвещението е: А) 17. век; Б) 16. век; В) 19. век; Г) 18.век. 2. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"? А) пътепис Б) епистоларен роман В) авантюрен роман Г) повест 3. Основната характеристика на романтическия човек е: А) чувствителен и свободолюбив; Б) разумен и отговорен; В) смирен и богопослушен; Г) самотен. 4. Какво ни показват глава трета и глава осма от

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 2)

1. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 2. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 3)

1. Векът на Просвещението е: А) XVII; Б) XVI; В) XIX; Г) XVIII. 2. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 3. Как романът

ТЕСТ № 2. Реализъм

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас РЕАЛИЗЪМ 1. Реализмът се появява през: А) средата на деветнадесети век; Б) началото на деветнадесети век; В) края на деветнадесети век. 2. Реализмът се развива в/във: А) Франция и Германия; Б) Англия и Германия; В) почти всички европейски страни.

ТЕСТ № 3. Реализъм

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас РЕАЛИЗЪМ 1. Кое твърдение НЕ е Вярно?       A) Реализмът е литературно направление, което възниква във франция през 30-те години на XIX век. Б) Реалистичният роман представя човека в неговата социално-историческа обусловеност. B) Изкуството на реализма проявява интерес

ТЕСТ. Реализъм. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Името на реализма идва от: А) интереса към емоционалните състояния на човека; Б) изобразяването на света като божествено творение; В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети. 2. Приносът на реализма в развитието на литературата се състои в това, че: А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества; Б) светът се изобразява такъв, какъвто го

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 1/

1. Реализмът се появява през:       А) средата на деветнадесети век;       Б) началото на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 2/

1. Модернизмът се появява през:       А) началото на деветнадесети век;       Б) втората половина на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

Реализъм и романтизъм в поезията на Димчо Дебелянов

 Димчо Дебелянов е най нежният български лирик. Поет е по призвание. Той принадлежи към литературния кръг “Звено”. Това е най-значителната “крепост” на втората вълна на българската модерна литература от началото на века.

Реализъм

След ярките изяви на Романтизма през първите десетилетия на XIX век, които са предпоставени от мощно утвърждаване на емоционалния свят и субективизма като водещо естетическо начало, към средата на века в културата на Западна Европа доминираща роля започва да играе позитивизмът.