Реализъм

Както всяко съставно понятие, така и горното би трябвало да се разложи на съставките си, преди да бъде обяснено. Общоизвестна истина е, че терминът реализъм е един от най-неясните и противоречиви в естетиката. Той има отношение не само към теория на литературата, но и към философията, а най-ранната му употреба се отнася към XII в. при споровете между реалисти и номиналисти