Резюме на повествователен текст

Резюмето е текст, с който предаваме на-кратко съдържанието на друг текст. В това определение ключовите думи са: предаване на съдържание; накратко. За разлика от преразказите, чиято цел е да накарат възприемателя (слушател или читател) да се потопи в атмосферата, създавана от преразказвания текст, и да участва емоционално в събитията и преживяванията на героите