Джовани Бокачо – писател и учен от епохата на Ренесанса

Джовани Бокачо (1313 - 1375) е италиански писател и учен от епохата на Ренесанса. Син е на богат флорентински търговец и банкер (не е известно коя е майка му), като от него се е очаквало да наследи професията на баща си. Въпреки дългогодишните опити да бъде школуван в търговията и банковите

Човешкото достойнство като висша ценност през Ренесанса

Ренесансът (фр. renaissance – възраждане) е културно-историческа епоха, която обхваща времето от 30-те години на XIV в. до 30-те години на XVII в. Възниква най-напред в Италия поради бързото развитие на търговията и градския живот. През този период е възкресен античният идеал за единството

ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ. Античност, Средновековие, Ренесанс. Литература – 8 клас

1. Отличителна особеност на героичния епос е: А) интересът на епическия поет към настоящето Б) наличието на парод, епизоди, стазими, екзод В) многостранното изображение на живота на колектива Г) присъствието на хор като действащо лице 2. Коя особеност е характерна за лириката? А) епическата дистанция между поета и събитията, които описва Б) представянето на героя като водач на общността, въплъщение на идеала за воин

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Хамлет и Дон Кихот – ренесансови герои

Дон Кихот разкрива в най-пълна степен същността на ренесансовия идеал в речта си пред козарите за митичния Златен век на любовта и равенството между хората. Героят, за когото висши ценности са духовната свобода и достойнството, се посвещава на мисията „да отмъщава за обиди, да премахва неправди, оправя неуредици, изкоренява злоупотреби“.

Контролна работа. Ренесанс. Литература – 8 клас

1. В коя страна се заражда Ренесансът? А) Франция Б) Англия В) Италия Г) Испания 2. Кое твърдение за епохата на Ренесанса НE е вярно? А) Основната наука, която се изучава в ренесансовите университети, е теологията. Б) Според ренесансовите мислители човек може да гради своята съдба. В) Достойнството и свободната воля на личността са висши ценности през Ренесанса.

Литературата на Ренесанса

Литературното творчество на Ренесанса е със светски и хуманистичен характер. Основен обект на изображение в него е човекът с цялата му жизнена подвижност и изменчивост. Човешкото се представя чрез мащабни образи, с обобщителен и универсален характер.

Трагедията на ренесансовия човек в Елсинорския свят - "Хамлет"

Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света. В този период не се  обръща толкова голямо внимание на религията както през Средновековието.

Културата на Ренесанса

ПРЕХОДЪТ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕ КЪМ РЕНЕСАНС Средновековната култура е феодална по своя характер, въпреки че най-често я определяме като религиозна. Но макар християнството да е водеща идейна тенденция, средновековната култура все пак успява да покрие цялото многообразие на тогавашния живот.

Културата на Ренесанса

Ренесансът е културноисторическа епоха, която обхваща около три века – XIV-XVI век и се характеризира като движение, свързано с промяна в средновековната мисловна нагласа, с отношението към човека и неговите проблеми, както и с интереса към античната култура и нейните ценности.