Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Сонетът в Ренесансовата култура

За разлика от Средновековието, в което произведенията на словесността изпълняват подчертано приложна функция – да поучават, да дават примери за праведно поведение, да участват в религиозните ритуали, с началото на Ренесанса те започват да се осмислят като творби на едно независимо изкуство – литературата.

Бокачо и ренесансовата представа за художествена словесност

БОКАЧО И РЕНЕСАНСОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА СЛОВЕСНОСТ  Днешното схващане за Бокачо като първостепенен автор на Европейския ренесанс дължим на литературните историци от XIX в. За своето време Джовани Бокачо е бил преди всичко уважаван учен хуманист.