Словесни (речеви) дейности в комуникацията

Из „Ние, говорещите хора“ Той само приказва, а нищо не прави – това често може да се чуе в резултат на широко разпространеното мнение, че приказването не е полезна дейност (празни приказки) или че изобщо не е дейност. Естествено, злоупотребата с речта може да ни накара да мислим така в определени случаи, но едва ли бихме могли да характеризираме по този начин речевата дейност изобщо.

Речеви стратегии в различни комуникативни ситуации

Из „Записки по българските въстания“ Съмна се. [...] Няколко депутати напомниха, че е време да се пристъпи към отваряне на събранието. Наместо отговор Бенковски извика другите апостоли настрана в гората, да им говори нещо тайно [...]. – Когато ние минахме по замръзналия Дунав [...] и стъпихме в своето царство, то без да ни познава народът дали ние бяхме истински негови доброжелатели

Речеви стратегии в рекламата

Из Закон за рекламата в Царство България (1921 г.) „Законът за рекламата в Царство България“ е нормативен акт, приет от ХIХ обикновено народно събрание през 1921 г. по предложение на правителството на Александър Стамболийски. Законът има изключителна историческа стойност, тъй като за първи път в България е дефиниран терминът „реклама“ и какво представлява „реклама с

Речеви стратегии в устното общуване

Текст 1 Литературният феномен „Хари Потър“ Водещ 1: Здравейте, днес отново е неделя и вие отново сте с предаването за литература и книжна култура. Водещ 2: Здравейте и от мен. Днес ще ви разкажем за нови книги. Ще говорим и за връзката между литература и анимация, разбира се, като имаме предвид, че анимацията не може да бъде илюстрация на литературата; тя има съвсем други задачи.