„Пътешествията на Гъливер“-  Джонатан Суифт  - Сатирично и фантастично в романа

Биографични данни: Джонатан Суифт (1667 - 1745) е английско-ирландски писател и журналист. Роден и починал в столицата на Ирландия Дъблин. Писал е и под много псевдоними, между които Айзък Бикърстаф. Завършва Тринити Колидж на дъблинския университет (1682 - 1688). Работи като секретар и библиотекар на известния писател и дипломат Сър Уилиам Темпъл.

Революционното израстване на моралната сила на българския народ в романа “Под игото”

„Под игото" е роман епопея, посветен на Априлското Въстание - едно от най - героичните събития в нашата история, с което българският народ категорично заявява своята воля за национално освобождение. Днес романът надхвърля съответстващите на тази тема пространствени и времеви рамки и се превръща в художествен паметник на съществени черти от българския характер, добродетели и духовни ценности.

Сбит преразказ. Примерен сбит преразказ на „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов

Преразказът представлява предаване чрез свои думи на съдържанието на чужд текст. Сбитият преразказ е един от видовете преразказ. При него се изисква обобщаване или съкращаване на несъществената информация от авторовия текст. ОСОБЕНОСТИ НА СБИТИЯ ПРЕРАЗКАЗ: сюжетът на оригиналния текст се предава накратко; преразказващият трябва да пресъздаде последователно и в стегнат вид всички моменти

Невъзможното щастие в любовта – План за есе върху VIII глава на романа в стихове „Евгений Онегин“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Изясняване на значението на ключовите думи в темата Любовта в интимен план се свързва със силна обич, пламенна страст, дълбока емоционална привързаност към любимия човек. Щастието е психологическо състояние на радост, блаженство, задоволство, удовлетворение от успех в живота, от постигната цел.

"Пътешествията на Гъливер" - образът на света, създаден от романа

"Пътешествията на Гъливер" Образът на света, създаден от романа Образът на света, описан в „Пътешествията на Гъливер“, е съчетание от реални и невероятни елементи. Представен е обаче като напълно действителен. Свидетелство за това е документалният характер на текста, който прилича на корабен дневник (същото прави и Робинзон Крузо).

Иван Вазов - "Под игото"- "лудост" и "нормалност" в романа

В романа си "Под игото" Иван Вазов разкрива духовно-психологическите измерения на най-драматичното историческо събитие преди Освобождението - Априлското въстание

Патриотичните и нравствените идеали на българина в романа "Железният светилник” от Димитър Талев

Димитър Талев е един самобитен представител в българската литература, а романите му са истински бестселър в българската историческа проза. След прекрасната трилогия за великия Самуил Д. Талев създава четирилогия, обхващаща по-новата история на страната ни.

Проблемът за родителската обич и дълга на децата в романа “Дядо Горио”

Както в живота, така и в творчеството си Балзак принадлежи към онези мощни гении, които, чувствайки силата на своя дух, не се спират пред никакви трудности, за да осъществят своите идеали. Величието на Балзак е, че никога не изменя  на призванието си да казва истината за живота. Писателят рисува много страни от

Предопределеността на житейския път на героите в романа „Тютюн“

ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ Димитър Димов започва работа върху романа „Тютюн“ през 1946 г., когато живее в Пловдив. В този град, в който има много тютюневи складове и фирми (една от тях е „Никотея“, първообраз на „Никотиана“ в творбата), писателят събира значителен материал, използва записките на своя втори баща – Руси Генев, тютюнев експерт, разговаря с бившата партизанка

Светлината на бунта срещу духовното робство в романа "Железният светилник"

В историческата си тетралогия: „Железният светилник”, „Преспанските камбани”, „Илинден” и „Гласовете ви чувам”, Димитър Талев по най-добрия начин реализира възможностите на епическия жанр и историческото си познание за живота на българите от Македония в периода между Ранното възраждане и Балканската война.