Символни образи в творчеството на романтиците

Творците през епохата на Романтизма използват универсални художествени образи с митологичен и библейски произход, чрез които изразяват сложни психологически състояния и представят ключовата опозиция между идеала и действителността.

Социални и нравствени проблеми в романа “Тютюн” от Димитър Димов

Димитър Димов е едно изключително явление в нашата литература.  Високообхватният му талант може да се мери само с творчеството на великия Вазов и Йовков и гениалните Яворов и Смирненски. В неговите романи много оригинално, като разрушителна стихия преминава отрицанието на стария, отмиращ свят на капитализма.

„Любов и дълг“ според героите на романа „Евгений Онегин“

Александър Сергеевич Пушкин е поет, създал романа в стихове "Евгений Онигин", където любовта и дългът са основни проблеми. Героите от романа Татяна и Онегин изпитват любовта, но по различно време. Първа Татяна излива чувствата си в писмо към Онегин.

Духовното израстване на народа в романа "Под игото"

Богатото многостранно творчество на Иван Вазов е сред пай - забележителните по своята същност и значение явления в новата българска литература. Ярко свидетелство на народния живот, то носи най - прогресивните черти на съвременната ни литература -изключително жанрово, тематично и идейно богатство, неоспорими художествени достойнства, реалистичен, патриотичен

План за есе върху първа глава на романа „Дон Кихот“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Изясняване на смисловата разлика между понятията „съществувам“ и „живея“. Да съществуваш, означава да прекарваш живота си, да го поддържаш. Това понятие е свързано преди всичко с представата за биологичното съществуване на човека. Да живееш, означава да осмислиш своя живот с добри дела, да си поставиш високи цели

Духовното израстване на народа в романа "Под игото"

Богатото многостранно творчество на Иван Вазов е сред най - забележителните по своята същност и значение явления в новата българска литература. Ярко свидетелство на народния живот, то носи най - прогресивните черти на съвременната ни литература - изключително жанрово, тематично и идейно богатство, неоспорими художествени

Светът на Ирина и Борис Морев в романа “Тютюн”

Мислейки върху романа “Тютюн”, откриваме, че в края на краищата това е романът на Борис и Ирина. Борбите на тютюневи магнати увлечени в печалбата и експлоатирането на работниците са почвата, върху която израстват личните драми и особено драмата на сина на гимназиалния учител Борис Морев и Ирина.

Стилови и жанрови особености на романтическата литература

Важно понятие в естетиката на Романтизма е гротеската. В романа „Парижката Света Богородица" на Виктор Юго гротескното е в съчетаването на уродлива външност и душевно благородство в един художествен образ.

План за есе върху осма глава на романа „Дон Кихот“

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Изясняване на значението на ключовите думи и изрази в темата. Боря се (сражавам се) с вятърни мелници – мъча се да преодолея несъществуващи за другите хора препятствия, боря се с въображаеми пречки. Мисия - отговорна задача, роля; високо предназначение на отделна личност или обществена група.

Движението на националния дух в романа “Под игото”

Промените в народния дух през Възраждането са проблемен център на Вазовото творчество, отразяващо героиката на национално-освободителните борби. Според Вазов трансформациите в публичния дух на българина са резултат от взаимоотношенията между патриотичния водач и народа. Тази основна образна двойка Вазов представя като творец на историята. Романът “Под игото” (заедно с “Епопея на забравените”) разгръща най-пълно Вазовата концепция за историческия скок на нацията