Драмата на човешката личност в романа “Тютюн”

Епохата на 30-те години е предпоставка за Димитър Димов да пресъздаде цялата гнилост на господстващата буржоазна класа. Героите му или израстват или се самоунищожават в името на целите си. Повествованието се концентрира около съдбата на големия тютюнев завод “Никотиана”.

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“ В началото на трета глава Авторът съвсем директно казва какво възнамерява да изобрази и от какво иска да се различава: Не с каещото се злодейство  читателя ще поразя,  а просто ще изобразя 

Теми и идеи в литературата на Романтизма

Романтизмът е направление в европейското изкуство от края на XVIII до средата на XIX век. Понятието „романтичен" в онази епоха се употребява със значение 'тайнствен, необичаен, емоционален, фантастичен'.

Устоите на родовия морал в романа "Железният светилник"

“Железният светилник” е произведение, което носи нови и ценностни моменти в българския исторически роман и представлява значително литературно дело. Наред с останалите романи от знаменитата тетралогия на Димитър Талев - “Преспанските камбани”, “Илинден”, “Гласовете ви чувам”, изобразяваща живота и борбите на македонските българи под османското владичество /1833-1864г.-1910г./, тази книга представлява едно чудно откритие - откритието на праизворите на нашето съзнание и култура, на неделимата народна душевност, на нравственото начало и човешкото достойнство, предадени на нашите поколения от миналото.

Основна характеристика на романтическата култура

В края на 18. и началото на 19. век в Европа се извършва една истинска културна революция. Появява се Романтизмът като идейно и художествено течение, влияещо върху цялостното световъзприятие на човека.

„Непълнотата на живота“ в романа „Мадам Бобари“

Развитие на действието Седмата глава от романа завършва с очакването на едно „необикновено“ събитие (посветена му е следващата глава от романа) - бала в имението на местния маркиз Д’Андервилие, на който младото семейство е поканено.

„Дон Кихот“ - Героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

„Дон Кихот“ - героите на романа като мяра за човешкото

Конфликтът между идеал и действителност в съчетание с пародийната идея на Сервантес определя и персонажната схема: централни герои са двойката странстващ рицар и оръженосец, около която като потърпевши, съучастващи, противодействащи или просто преминаващи се нареждат останалите фигури.

Мъдростта и безумието в романа „Дон Кихот”

В романа „Дон Кихот” на Сервантес са изведени въпросите за героизма и приключенията , любовта към безумието и  магнетизма на рицарската чест. Авторът гениално преодолява недостатъците на романовата мода от своето време и постига огромен литературен успех. Той дава ясна картина на Ренесанса. Желанието на автора е да осмее превърналите се в четиво рицарски романи, в които са забравени ценностите и добродетелите на рицарството.

Ренесансът в Испания и романът „Дон Кихот“

Ранният ренесанс в Испания обхваща последната четвърт на XV в. и първата половина на XVI в., а Високият ренесанс – втората половина на XVI в. и първите три десетилетия на XVII в. Историческите събития, които оказват влияние за прехода от Средновековието към Ренесанса, са: Реконкистата