Кратко съдържание на романа "Дон Кихот" -  (Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча")

Дон Кихот, героят на романа, е добър и почтен благородник, изпаднал в бедност. Неговата страст е четенето на рицарски романи. Те го довеждат до възторг, изпълват го с чувството за рицарска чест и макар че времето на рицарите отдавна е отминало, той решава да стане странстваш рицар и да се бори със злото по света.

Човекът и времето в романа “Железният светилник”

Отношенията “личност-род-история” са проблемен център на романа “Железният светилник”. Негов централен образ е националният живот в драматичен исторически момент – борбите за освобождение на Македония в края на ХІХ век, а централен проблем – изграждането на национално самосъзнание. Този процес е представен чрез конфликта и синхрона между личностно-родовите и общностните отношения. Епическият разказ обаче е съсредоточен върху родовото битие (Глаушевото семейство). То присъства като минимодел на дома Преспа, който от своя страна типизира възрожденските настроения в един български регион – Македония.

Александър Пушкин и романът в стихове „Евгений Онегин“

СВЕТОГЛЕДНИТЕ ИДЕИ И ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА ПУШКИН Александър Сергеевич Пушкин е роден през 1799 г. в Москва. Обучението в лицея в Царское село (1811 – 1816) е един от основните фактори за формирането на неговите естетически възгледи и на гражданската му позиция. Особено силно е влиянието на древноримските поети Хораций и Овидий, в чиито стихотворения са разработени темите за мисията на твореца,

Образът на човека в романа „Пътешествията на Гъливер“

Когато пишел „Писма на сукнаря“, Суифт вече работел и над „Пътешествията на Гъливер“. Тласък за написването на книгата дал безпримерният успех на „Робинзон Крузо“. Суифт бил раздразнен от сполуката на своя колега, а и от популярността на модната тогава авантюрно-приключенска и пътешественическа литература. Той възприел романа на Дефо като измишльотини и решил да го пародира.

"Евгений Онегин" - роман в стихове на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с

„Евгений Онегин“ – Роман в стихове

„Евгений Онегин“ – Роман в стихове Дълго време след създаването си по времето на Ренесанса романът се смята за второстепенен, простонароден жанр, разказващ за незначителния живот на обикновените хора.

Образният свят в романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” е художествено изображение на националния живот преди и по време на Втората световна война. В епически разгърнатите пространства на творбата се преплитат множество сюжетни линии, различни герои, съсловия и класи. Конфликтната сложност на техните отношения е център на авторовото внимание.

Лудост и разум в романа „Под игото“

Романът „Под игото“ на Вазов описва духовното израстване на българина по време на борбата за свобода, което съчетава сладкото безумство, породено от една мечта и противопоставения на него здрав разум.

Джонатан Суифт и романът „Пътешествията на Гъливер“

Джонатан Суифт (1667 – 1745) е писател сатирик и публицист, роден в Дъблин, Ирландия, между две буржоазни революции. Първата е през 1648 г., когато е екзекутиран английският крал Чарлз I, а втората, т.нар. „славна революция“, е 40 години по-късно и води до утвърждаването на буржоазията, третото съсловие, като водещата сила в обществото.

Пророчествата на романа "Тютюн"

Художественото слово отразява опита на личностите да осмислят живота си. Не просто да го разкажат, а да изследват неговите абсурди и несъответ­ствия, взаимосвързаности и определеност. Художественото слово е опитът на човек да разбере света и себе си и връзките между тези две начала. Затова повечето хора имат нужда да четат художествена литература, а някои от тях - обречените да изстрадат и преживеят не само своята съдба, са провокирани от таланта си да създават.