Романтизъм

Един от най-очарователните, но и противоречиви културни периоди е Романтизмът. Разгръща се най-общо от последното десетилетие на XVIII до средата на XIX век. Заражда се в края на Просвещението, когато вярата в силата на разума постепенно отстъпва пред „философията на чувствата“.

Романът „Дядо Горио“

В каталога на „Човешка комедия“ романът „Дядо Горио“ (1835 г.) е част от „Етюди 3а нравите“ цикъл „Сцени от частния живот“. Композицията на романа отразява концепцията на цялото - действието е организирано чрез преплитането и взаимното „осветляване" на историите на трима герои - тази на един нещастен баща, на един амбициозен

Романът „Мадам Бовари“

Сюжетът на романа „Мадам Бовари“ През 1849 г. приятелите на Флобер - Луи Буйе и Емил Дюкан, го съветват да не публикува „Изкушението на свети Антоний“ (романът излиза едва през 1874 г.) и го насочват към историята на Делфин Дьоламар от местната криминална хроника. Тя ще послужи за фабула на романа „Мадам Бовари".

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин

Романът в стихове "Евгений Онегин" на Александър Пушкин е първият реалистичен роман в руската литература. С пълно основание великият руски литературен критик Белински го нарича "енциклопедия на руския живот". В него е възпроизведена с голяма пълнота картината на руското общество през един от най-драматичните моменти от неговото развитие - Началото на ХIХ век.

Романтизъм – Обща характеристика

Романтизмът в европейската литература обхваща в общи линии времето от края на XVIII в. до средата на XIX в. Редица изследователи поместват романтическия „кипеж“ към 1797-1830 г„ но ако това е вярно за „класическите“ страни на романтизма Германия и Англия, в никакъв случай не е валидно за Франция, Италия и Испания. „Горната“ граница на романтизма е трудно установима, направлението

Роман

Наименование: От латински romance fabulari – разказване на история (фабула) на романски, т.е. на народен, а не на латински език. Светоглед: Светът се представя като всеобхватен образ, включващ всички обществени прослойки и процеси. В същото време светът е място, в което се сблъскват частни интереси