Змейова сватба - Петко Тодоров

Лица     __Змей Горянин__     __Дядо Славе__     __Баба Славовица__     __Цена__, тяхна дъщеря     __Любен__, най-голям син     __Стоил__, втори син     __Стамен__, най-малък син

Сватба - Никола Фурнаджиев

Ах, гърмят на небето големите, тъмните тъпани,  равнините горят, и високо, и страшно над тях,  като крави в нощта, като крави от блясък окъпани,  идат облаци зли, и потъват просторите в прах. 

Сватбата на Василена - Йордан Йовков

— Е, Аго, харесваш ли ми годеника?     Василена почака, но разбра, че Аго не иска да и отговори, и се обърна пак тъй, както беше си стояла, като по-близко се притисна до Галунка, до сестра си. До тях беше и Васил с чича Митуша и с Петра овчаря. Всички гледаха подир двама конника, които препускаха отпред по поляната и се отдалечаваха от чифлика.