ТЕСТ - литература - библейски разказ за началото на света - 5 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Библейски разказ за началото на света 1. Преди Сътворението на света според Библията съществува само: – 1 т. а) Тартар б) светлината в) Бог г) Хаос

Обредни песни - Отношението на човека към живота, света и природата

Тези народни песни са наричани празнични, понеже първоначално са създавани във връзка с обичаи и обреди по бреме на празници и са се пеели при изпълняването на определени обредни действия в тях откриваме дребни религиозно-езически и християнски представи, свързани с докласовото родово общество и ранния феодализъм.

Годишно тематично разпределение за 5 клас – Просвета

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 5. клас Забележка: в колоната „Забележка“ под „стар учебник “ и „стар учебник за 6. клас“ се разбират съответно учебниците по български език и по литература за 5. клас и за 6. клас на издателство „Просвета“, изготвени по старата учебна програма.  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 5 часа седмично = 90 часа

„Септември“ – Идеята за преподреждането на света

Двадесетте години на XX век са изключително драматични за следвоенна Европа в исторически, икономически и културен аспект. Това са години на много загуби в личен и в обществен план, на тежки разочарования, разруха и революции, променили безвъзвратно живота както на победените, така и на победилите в Първата световна война народи. Духовната криза се оказва дори по-страшна

I глава от „Немили-недраги“ - въведение в света на хъшовете

„Немили-недраги“ е повест, защото, макар в творбата да няма конкретен главен герой и единна сюжетна линия, отделните образи на героите и картините в нея създават представата за един цялостен свят, в чийто център е българският хъш. Представата за този славен герой от епохата на националноосвободителните борби се гради чрез впечатленията

Библията — „Книга Битие: Сътворението на света и човека.“

„В началото Бог сътвори небето и земята.“ Така започва библейският разказ в първата книга на Петокнижието от Стария завет, наречена Битие. Това е възможно най-подходящото название за нея, защото съответства на староеврейския израз „Берешит“ — т. е. „В началото“, звучащ в гръцкия превод на Библията като „Битие“ и означаващ също начало, произход. В тази книга действително става въпрос за

"Пътешествията на Гъливер" - образът на света, създаден от романа

"Пътешествията на Гъливер" Образът на света, създаден от романа Образът на света, описан в „Пътешествията на Гъливер“, е съчетание от реални и невероятни елементи. Представен е обаче като напълно действителен. Свидетелство за това е документалният характер на текста, който прилича на корабен дневник (същото прави и Робинзон Крузо).

ТЕСТ. Различни разкази за човека и света. Литература – 5 клас (Вариант № 5)

1. Коя от творбите е фолклорна вълшебна приказка? A) „Хайдути“ Б) „Грозното патенце“ B) „Пърси Джаксън и боговете на Олимп“ Г) „Главатарят, който искал да плени месечината“ 2. Кой стих от „Хайдути“ на Ботев най-добре илюстрира житейския избор на героя? A) „Един бе Чавдар войвода“ Б) „Юнакът тегло не търпи“ B) „Я надуй, дядо, кавала“ Г) „Кой не знай Чавдар войвода“

Пътешествия по различни страни на света от Лемюъл Гъливер

През 1726 г. Джонатан Суифт публикува книгата „Пътешествия по различни страни на света, в четири части. От Лемюъл Гъливер, първо лекар, а после капитан на няколко кораба“. През 1735 г. изданието добива окончателния си вид и се състои от „Писмо на капитан Гъливер до братовчед му Симпсън“, „Предговор на издателя“ и четири глави.

Тревогата на Алеко за бъдещето на света - (Алеко Константинов - „До Чикаго и назад”)

Алеко Константинов е олицетворение а човека, принадлежащ към малък народ и живеещ в малка страна, който изпитва огромен интерес към света и притежава непреодолимо желание да го опознае. Писателят има щастието да осъществи една своя голяма мечта - да по­сети Америка. Плод на впечатленията от това пътуване е пътеписът му „До Чикаго и назад".