Апокрифите - скритото познание за света

Представата ни за апокрифната литература обикновено се свързва с нейното название. Апокриф означава „скрит, таен текст". Това название се появява след IV век, когато църквата изготвя т. нар. „индекси", съдържащи заглавията на забранените книги, обявени за неканонични.

Древногръцки мит за произхода на света

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Текстът „Произходът на света“ е мит, който разказва за сътворяването на света. Според гръцкия мит за Сътворението в началото съществува само Хаосът. Това е тъмна и безгранична маса. Но именно в Хаоса се крие „изворът на живота“.

Библейски мит за сътворението на света

Съвременната наука няма единно мнение по въпроса за появата на света. Съществуват различни хипотези, но техните становища не са еднозначни. Никоя от тях не е докрай аргументирана.

Житейският избор и възгледите за света на Нено и Неновица

Човек сам избира как да прекара живота си: дали да живее пълноценно, оставяйки следа зад себе си, или да предпочете спокойствието, леността и безгрижието, без да си поставя високи цели. Чорбаджи Нено и жена му - Неновица, герои от повестта на Любен Каравелов „Маминото детенце", избират втория начин на живот.

Библейски разказ за началото на света

БИБЛИЯТА Библията е свещената книга на юдеите и християните. В нея са събрани техните представи за Бог, за появата на света и за неговото устройство, за създаването на първите хора, за мъките и страданията, през които поколенията след тях преминават, за да оцелеят и до днес. Описана е и историята на Божия син Иисус Христос, който според християнските вярвания идва на земята, за да създаде ред

Митът – Начин за съществуване в света на древния човек. Образи и символи

Ако се докоснем до духовния свят на древните обитатели на планетата Земя, ще разберем, че са ги вълнували безброй въпроси. В техните представи светът е хаотичен, безначален и безкраен. Свят, в който властват тайнствени сили, определящи живота на всеки един от тях.

Представата за сътворението на света в древногръцкия мит „Произходът на боговете“

Митът „Произходът на боговете“ разкрива представата на древните гърци за Сътворението на света и раждането на безсмъртните богове. Според текста в началото съществувал само Хаос, който е определен като вечен, безкраен и непрогледен.

Моделът на Ботев за човека и света

Лириката на Ботев е потресаваща картина на робската действителност. Животът на българския народ люлян в “робска люлка” е една безкрайна елегия. В своята едноименна творба „Елегия“ Ботев представя народа като живо погребан мъченик, от чието чело се лее ”пот кървав над камък гробен”.

Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата"

В „Приказка за стълбата” Христо Смирненски поставя проблема за промя­ната, довела до деградация на човешката личност. Той е интерпретиран чрез при­казния мотив за Дявола, който застава на пътя на човека, за да го изкуши със срам­на сделка между доброто и злото, които невидимо живеят у всеки човек.