ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 3)

1. „Мит“ е: A) българска дума, която означава „сътворение“ Б) гръцка дума, която означава „слово“, „разказ“ B) библейска дума, която означава „Бог“ Г) нито едно от посочените 2. Митовете за сътворението на света и днешните научни представи за Сътворението на света са: A) различни Б) еднакви B) подобни Г) нито едно от изброените 3. Откъде произлизат боговете според старогръцкия мит

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Митовете са: A) съвременни разкази Б) народни приказки B) литературни произведения Г) свещени текстове 2. От Хаос произлизат: A) Гея и Уран Б) Гея и Ерос B) Рея и Кронос Г) Рея и Тартар В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за пространство?

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 2)

1. Коя дума НЕ може да се постави на мястото на многоточието? Митовете са ………………………… разкази за Сътворението на света. A) фантастични Б) съвременни B) древни Г) свещени 2. Уран и Гея са родители на: A) Ерос Б) Тартар B) Кронос Г) Нюкта

Съдбата на онеправданите в света на злото и на несправедливостта /"Зимни вечери" - Христо Смирненски/

Поетичният цикъл „Зимни вече­ри", считан с основание от литера­турната критика за поема, е въз­действаща лирична творба, насите­на с много болка и съчувствие, със страдание и зов за човешка милост. Изградена основно върху лични възприятия и върху съпричастността на твореца,

Нравствената деградация в света на парите в романа "Тютюн"

Романът “Тютюн” на Димитър Димов е художествено изображение на националния ни живот преди и по време на Втората  световна война. Подобно на много други български романи, и той започва като семеен роман, в който случващото се в рода и семейството винаги е на фона на големите събития – национални социални, политически. Романът завладява със стремежа на автора да прониква в най-разнообразни слоеве на българското общество

Нравствената деградация в света на парите в романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” на Димитър Димов е художествено изображение на националния ни живот преди и по време на Втората  световна война. Подобно на много други български романи, и той започва като семеен роман, в който случващото се в рода и семейството винаги е на фона на големите събития

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 5)

1. Къде Бог и дяволът сътворяват заедно света? A) в старогръцкия мит Б) в библейския мит В) в българската фолклорна легенда Г) в народните песни от Балканския полуостров 2. В коя фолклорна творба днес НЕ бихме могли да определим края на сюжета като щастлив? A) „Златното момиче“ Б) „Господ и дяволът правят света“ B) „Тримата братя и златната ябълка“

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Легенда е: A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Троица братя града градяха“ B) „Как била създадена Земята“ Г) „Златното момиче“ 2. „Троица братя града градяха“ е: A) фолклорна приказка Б) народна песен B) легенда Г) мит 3. Струна невяста е героиня от: A) народна песен Б) мит В) фолклорна приказка

Българското присъствие в света в „До Чикаго и назад“

Алеко Константинов създава своята забележителна творба „До Чикаго и назад“, след като през 1893 г. посещава световното изложение в Чикаго. Подтикнат от близки приятели и от други сънародници да разкаже за пътуването си, Алеко пише своите пътни бележки, които остават в българската литература

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 2)

1. Народна песен е: A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Троица братя града градяха“ В) „Как била създадена Земята“ Г) „Златното момиче“ 2. „Как била създадена Земята“ е: A) фолклорна приказка Б) народна песен B) легенда Г) мит 3. Завареното момиче е героиня от: A) народна песен Б) мит B) фолклорна приказка Г) легенда