ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 3)

1. Докажете с два примера, че „Как била създадена Земята“ е фолклорна легенда. 2. Основният конфликт във фолклорната легенда „Как била създадена Земята“ е: А) между Господ и Дявола Б) между Дявола и таралежа В) между водата и сушата Г) между Земята и Небето 3. Дяволът се опитва да удави Господ, защото иска: A) да стане приятел е таралежа Б) да царува сам на Земята

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 4)

1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: A) интересен Б) поучителен B) свещен Г) приказен 2. Коя от следните пословици откривате като поука в българската легенда „Как била създадена Земята“? A) Тоя, дето все зло мисли, бурени събира. Б) Кучето си лае, керванът си върви. B) Още Петко нероден, а шапката му шият  Г) Желязото се кове, докато е горещо.

Ренесансовият поглед към света в новелите от „Декамерон“

Сетът на „Декамерон“ е живият реален свят, в който персонажите проявяват различни страни на своя характер и разкриват своята жизнена философия. Чрез разказаното в новелите читателят се докосва до смисъла на човешките взаимоотношения, изпълнени с пристрастия, с лични амбиции; с мъдрост или наивност, с добронамереност или със злост и завист. „Декамерон“ е замислена

Господ и дяволът правят света (Анализ)

■ ЛЕГЕНДАТА     Какво е легенда? Това е устен народен разказ, който описва някакво необичайно събитие или чудо, случило се в далечни времена. Целта е да се обяснят произходът на едно или друго явление и неговото предназначение, връзките в природата и как са се установили отношенията между хората.

Виктор Юго - "Парижката Света Богородица"

В историята на световната култура 1985 година ще остане завинаги като година на Виктор Юго. Стогодишнината от смъртта на големия френски писател се превърна в истински голям празник за всички културни хора на земята. Решението на Юнеско тази годишнина да се отбележи като изключително събитие беше не само изпълнено, но и надминато при осъществяването му, тъй като в продължение на цялата хиляда деветстотин осемдесет и пета година

„Дон Жуан“ – Образът на света, създаден от поемата

Образът на света в поемата е определено енциклопедичен, многоизмерен и динамичен. В осма песен преобладават баталните сцени и ироничните коментари, основани често на сравнения с антични, библейски и ренесансови текстове, както и на актуални за момента вестникарски съобщения.

Фолклорният модел за света

ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ Основна черта на човека е, че живее в общности – семейна, родова, етническа, езикова, национална и др. В миналото семейните и родовите общности са изграждали фолклорната общност. Можем да кажем, че тя съвпада с етническата общност.         Основна ценност на фолклорната общност е силната връзка между членовете й.

Героят в центъра на света – „Хаджи Димитър“ и „Обесването на Васил Левски“

Двете стихотворения са обединени от своята тема - смъртта на знакови фигури от народната борба за свобода. В този момент от Българското възраждане на преден план излиза нуждата българите да бъдат убедени, че свободата е ценност, заради която си заслужава човек да пожертва живота си. С други думи, смъртта за свободата

Фолклорен модел за света

НРАВСТВЕНИТЕ НОРМИ Словесните фолклорни творби са разнообразни по съдържание и форма. Но в тях има нещо трайно и много значимо. Чрез народното творчество откриваме нравствените норми (правилата за поведение) на традиционната българска общност. Най-съществената ценност за човека от тази общност е да съхрани целостта на рода и да го продължи

Как Бог сътворява света и човека според Библията

Първата част от Библията е Старият завет, който започва с книгата Битие. В нея се разкрива представата на евреите и християните за Сътворението на света и на човека от Бога. За разлика от древногръцките митове за възникването на света, според които в началото е Хаосът, тук в началото е само Бог. Той е съществувал преди всичко друго и сам създава света от нищото