Представи за света в митологията

Митовете разказват за произхода на света, на боговете и на хората. По същия начин те обясняват и устройството на вселената. В митовете се съдържат и най-древните представи на човека за обкръжаващия го свят. Както митовете за сътворението, така и митовете, които описват подредбата на света, са изключително разнообразни. В тях обаче се забелязват и интересни повторения.

Картината на света в повестта "Преди да се родя"

Основен сюжет на бъл­гарската литература след Освобождение­то е разпадането на родовия космос, на патриархалния селски бит. Пропукват се стените на затворените семейно-родови пространства и в тях постепенно навлизат новите градски порядки, коренно раз­личните градски обичаи и нрави. Селото се погражданява. Повестта „Гераците” на Елин Пелин винаги се сочи като претворя­ване на този преломен исторически момент от живота на българското село. От Елин Пе­лин до Йордан Радичков и Ивайло Петров и до по-младите „селски” автори, различни­те страни на това погражданяване са обект на драматични, иронични, пародийни ху­дожествени изображения.

Подялбата на света между Зевс, Посейдон и Хадес

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Разказът започва от времето, когато битката между титаните и олимпийските богове, водени от Зевс, вече е приключила. Зевс оковава баща си Кронос и го хвърля в мрачния Тартар. Така Кронос споделя съдбата на баща си Уран. Спомняте си, че Уран също е окован от Кронос. Тук обаче трябва да запомним нещо, което е характерно за митологичното осмисляне на света

Произход на света и боговете. Сътворението, старогръцки митове и легенди

В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота на света. Всичко възникнало от безграничния Хаос – целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя – Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, запълнена с вечна тъма.

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“

Образът на света, създаден от романа „Евгений Онегин“ В началото на трета глава Авторът съвсем директно казва какво възнамерява да изобрази и от какво иска да се различава: Не с каещото се злодейство  читателя ще поразя,  а просто ще изобразя 

Образът на света, създаден от Дон Кихот

Основната техника, с която Сервантес постига своеобразието на отразения в своя роман свят, е пародията. Казано накратко, Сервантес използва стремежа на тогавашния испански читател да се забавлява, като му предлага чрез изпитани, познати нему схеми една на пръв поглед антирицарска книга.

Образът на света, създаден от Дон Кихот

Основната техника, с която Сервантес постига своеобразието на отразения в своя роман свят, е пародията. Казано накратко, Сервантес използва стремежа на тогавашния испански читател да се забавлява, като му предлага чрез изпитани, познати нему схеми една на пръв поглед антирицарска книга.

Образът на света във фолклорните текстове

ЩО Е ФОЛКЛОР? Думата фолклор (от английски: folk – народ и lore – знание, наука) означава народна мъдрост, народно знание. Фолклорът е изкуство, което е сътворено от народа. То представя в художествени образи натрупания през вековете опит, свързан с неговата история, с опознаването и овладяването на природата

Образът на света, създаден от романа „Железният светилник“

Романът „Железният светилник“ е изграден като семейна сага. Това означава, че светът в него е показан през живота на едно семейство. И това не е само семейството на Глаушеви, чиято съдба определя хода на романовото действие. Животът на всички българи е показан като битието на един род. А основните ценности на рода са кръвната връзка, брачната връзка и родовото имущество

Образът на света, създаден от очерка „Бай Ганю журналист“

Начинът, по който книгата за Бай Ганьо осъжда своя герой, е подчертано смешен. Но този смях е особен. Сам Алеко Константинов в послеслова към книгата определя ясно своята позиция: Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях