Образът на света, създаден от стихотворението „При Рилския манастир“

Стихотворението „При Рилския манастир“ е пример за популярния през 19. век жанр Ода възхвала на природата. То е изградено според класическата реторична схема – въведение, в което е описана обстановката (описанието е пределно точно, почти документално), и е поставена своеобразна теза чрез възклицанието „сега съм у дома“. След това идва аргументацията, в която се редуват два вътрешно

Образът на света, създаден от „Градушка“

За да постави тези трудни за разрешаване проблеми, както и да ангажира колкото се може по-силно вниманието на читателя, стихотворението изгражда една много сложна композиция на лирическия разказ. От една страна, образът на света, създаден от този разказ, съчетава в себе си два подхода, обикновено използвани независимо един от друг. Първият, нека го наречем „документален“, показва света

Образът на света, създаден от стихотворението „Спи езерото“

Най-важната дума в миниатюрата „Спи езерото“, както впрочем и в цялата книга, е сън. Творбата започва с твърдението, че езерото спи, а цялото по-нататъшно развитие показва усилията на буките да го събудят, да го сепнат. Както се оказва, напразно, защото сепването стига само до повърхността. За да разберем причините за този неуспешен опит, трябва да се вгледаме малко по-внимателно

Образът на света, създаден от старозаветния разказ

Образът на света, създаден от старозаветния разказ Както във всеки мит образът на света, изграден от библейските истории за грехопадението, за първото престъпление, както и за Мойсей, има символичен характер. Затова най-добре е да разясним символичния смисъл на някои от