Дон Кихот и Санчо Панса – неповторима двойка в световната литература

През своето многовековно съществуване световната литература е достигнала високи върхове, направила е велики завоевания. Неизброими са имената на нейните гениални автори и творби. Сред тях е и безсмъртният Мигел де Сервантес – най- известният представител на Ренесанса в Испания и един от най-значителните писатели в цялата история на западноевропейската литература.

Дон Кихот – вечен образ в световната литература

Дон Кихот се е превърнал  в образ  - символ. Носител на обобщени непреходни човешки качества, той отдавна се числи към вечните образи в световната литература. Дон Кихот е рожба на ренесансовото отношение към света и човека.