Раздвоеният свят в "Дервишово семе"

Николай Хайтов е един от най-известните съвременни български  писатели. Неговите произведения са познати по целия свят.Особено място в творчеството му заема книгата “Диви разкази”. В нея важен разказ е “Дервишово семе”.Писателят описва раздвоения свят на героя Рамадан. Родовите ценности са общоприети и трябва да се следват от младите. Но човекът започва да се отделя от рода, да има собствени мисли, цели и стремежи.

В поетичния свят на Багряна

Преди около 70 години, ако искаме да бъдем точни, през 1922 г. във „Вестник на жената“ четем: „Сред младите имена на най-младата ни поезия нейното място не е между последните, защото то може би е от малкото трепетни обещания на днешната българска лирика.“ Тази, която писателят Константин Константинов нарича „трепетно обещание“

Вълшебният свят на древногръцките митове в „Похитителят на мълнии“

Пърси Джаксън е на пръв поглед обикновено 12-годишно момче със своите проблеми – трудно се съсредоточава, не успява да чете добре, непрестанно се забърква в неприятности и е изключен от няколко училища. Вторият му баща е мързелив и егоистичен... В същото време Пърси е и необикновен, за що то е син на един от тримата големи

Поетичният свят на Сафо

Сафо е единствената жена-поетеса, чието име заема достойно място сред най-великите представители на древногръцката лирика. Покорени от поетичната сила на Сафо, древните хора я нарекли десета муза. Никоя друга поетеса не е получила такова признание още в античността.

Вечната и святата - Елисавета Багряна

- Вечната     - Потомка     - Към нея     - Невяста     - Послушница     - Майчина песен     - Сребърна сватба     - Жертвата     - Като слънце     - Святата

Образният свят в романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” е художествено изображение на националния живот преди и по време на Втората световна война. В епически разгърнатите пространства на творбата се преплитат множество сюжетни линии, различни герои, съсловия и класи. Конфликтната сложност на техните отношения е център на авторовото внимание.

"На оня свят" - анализ

Пресъздавайки разнообразието на селския живот, Елин Пелин открива сюжети, които отварят по-задълбочен психологически поглед за селската душа. Неговият селянин е герой в пълния смисъл на думата - личност, която изживява пълноценно различните вълнения, човек с богата и сложна душевност. Още от самото начало на разказа на Елин Пелин – „На оня свят” – читателят бива въведен в една съвсем обикновена, проста обстановка.

Новият свят - възхищение и разочарование за Щастливеца

Алеко Константинов—„будната съвест на своето време", сьизмерва родната действителност с чуждите страни, които посещава, със стремежа да разбере движещите сили в обществото и да предусети бъдещите процеси на развитие в родината си. От позицията на демократ, хуманист и идеалист той разкрива

Новият свят през погледа на пътеписеца в „До Чикаго и назад“

Писателят обръща поглед към себе си, за да сподели бурята от чувства, като успоредно с това в Атлантическия океан също бушува буря. Не само пътникът участва в своеобразната схватка с океана, но и самият кораб, който пъшка и се мята

На оня свят - Елин Пелин

Когато се разнесе из село новината, че дядо Матейка починал — никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало. Ала когато баба Йова разправи за последния му час, всички се увериха, че тоя път той не се шегува