Иван Вазов - „При рилския манастир” - „Сега съм у дома”

Вазов природата не е обикновена литературна тема. Тя е хармонията в неговия интимен свят - въздига и успокоява душата му, изостря сетивата към красивото и доброто. Той я обича с пристрастието на заклет пилигрим, но не от дистанцията на работния си кабинет, а замаян от непосредственото й дихание.

ТЕСТ. Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие

Прочетете ученическия текст и изпълнете упражнения 1-2. Сред разпилените по земята листа се подаваха жълтите главички на първите минзухари. Цветчетата, гледащи нежно към слънцето, бяха пораснали сякаш за една нощ. Пролетта беше дошла с красотата на цветята, с пеенето на птиците, с искрящата светлина на безоблачния ден.

Прости глаголни времена

Образуване на формите на глаголните времена Сегашно време Формите за сегашно време се образуват, като към сегашната (акционна) основа на глагола се прибавят следните окончания: