Иван Вазов - „При рилския манастир” - „Сега съм у дома”

Вазов природата не е обикновена литературна тема. Тя е хармонията в неговия интимен свят - въздига и успокоява душата му, изостря сетивата към красивото и доброто. Той я обича с пристрастието на заклет пилигрим, но не от дистанцията на работния си кабинет, а замаян от непосредственото й дихание.

Причастия. Сегашно деятелно причастие

Причастията са форми на глагола, които се изменят по род и число. Те са нелични глаголни форми, защото не се изменят по лице. С причастията означаваме признаци на глаголно действие на лица и предмети. Образуваме ги с прибавяне на специални наставки за време. Сегашните деятелни причастия се образуват с помощта на наставка -щ.

ТЕСТ. Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие

Прочетете ученическия текст и изпълнете упражнения 1-2. Сред разпилените по земята листа се подаваха жълтите главички на първите минзухари. Цветчетата, гледащи нежно към слънцето, бяха пораснали сякаш за една нощ. Пролетта беше дошла с красотата на цветята, с пеенето на птиците, с искрящата светлина на безоблачния ден.

Сегашно деятелно причастие

Да си припомним: Думите, които имат време като глаголите и се променят по род и число като прилагателните, са причастия. Прочетете текста. С кои думи са предадени основните действия в текста? Как се наричат тези глаголни форми и какви граматични признаци имат? В последните две изречения има думи, които също са образувани от глаголи и могат да се променят по род и число.