Митът – Начин за съществуване в света на древния човек. Образи и символи

Ако се докоснем до духовния свят на древните обитатели на планетата Земя, ще разберем, че са ги вълнували безброй въпроси. В техните представи светът е хаотичен, безначален и безкраен. Свят, в който властват тайнствени сили, определящи живота на всеки един от тях.

Човеколюбецът Прометей – символ на вечния стремеж към прогреса

Титанът Прометей е познат образ още от древногръцките митове. В един от тях се разказва за мъдрия титан, който открадва от огнището на приятеля си Хефест огъня, за да го даде на хората. Той ги научава и на изкуства, дава им знания – да смятат, да четат и да пишат, научава ги как да добиват от недрата на земята металите и да ги обработват.

Софокъл – „Едип цар“. Символиката на слепотата и зрението в трагедията.

Сред великите трагици на античността Софокъл пръв възлага на човека мисията да отстоява в противоборство със съдбата своето право на живот и на свободен избор, изграждайки образи, отличаващи се с непостигната дотогава психологическа дълбочина на характерите. Героите на Софокъл в крайна сметка не успяват да се преборят с отредената им съдба, но поне с всички сили се

Прометей - символ на порива за свобода

„Прикованият Прометей“ е най-популярното произведение на Есхил. То заема важно място сред творческите постижения на човешката мисъл. Образът на титана човеколюбец отдавна е станал символ за хуманизъм, свободолюбие, непримиримост срещу злото и готовност за саможертва в името на доброто на хората.

Библията – Символ на вярата

БИБЛИЯТА – СИМВОЛ НА ВЯРАТА 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,

Талевите символи в "Железният светилник"

„Железният светилник” (1952) е първият роман от голямата тетралогия на Димитър Талев „Преспанските камбани” (1954), „Илинден” (1953) и „Гласовете ви чувам” (1966), Внушителна „семейна сага”, прераснала в истинска енциклопедия на народния живот, в белетристично пространно разгърната народопсихология, в панорама на една преломна историческа епоха.

Символите на страданието и безнадеждността в разказа "По жицата"

Един от най-популярните разкази, съдържащ христоматийни истини  за душевността на българина и общочовешките нравствени ценности, е “По жицата” на Йовков. Проницателност, състрадание, бащина обич, копнеж по щастлив живот, привързаност между хората, доброта и благородство –всички тези черти са присъщи на Йовковите герои от разказа.

Символ на волния дух в „По-малката сестра“ от Йордан Йовков (съчинение разсъждение)

Трудно е да се определи коя от „сестрите" е по-пленителна в поведението си и кое качество прави Айа предпочитан от автора персонаж. Още в началото Йовков подсказва мотива за своя избор. Айа е „по-малката сестра". И по възраст, и по характер тя е истинско дете на природата.

Символите в романа "Железният светилник"

„Железният светилник” (1952) е първият роман от голямата тетралогия на Димитър Талев „Преспанските камбани” (1954), „Илинден” (1953) и „Гласовете ви чувам” (1966), Внушителна „семейна сага”, прераснала в истинска енциклопедия на народния живот, в белетристично пространно разгърната народопсихология.

Символни образи в творчеството на романтиците

Творците през епохата на Романтизма използват универсални художествени образи с митологичен и библейски произход, чрез които изразяват сложни психологически състояния и представят ключовата опозиция между идеала и действителността.