Метод "Синектика"

1. Уточняване на проблема. 2. Проблемът се представя с различни (по-конкретни или по-абстрактни), но кратки формулировки. 3. Задава се въпросът "Къде сред живата природа се среща решение на подобен проблем?".