Тестови задачи - сложно изречение

1. Кое от изреченията е сложно съставно? а) В басните на Лафонтен героите невинаги са животни. б) В „Кокошката със златните яйца\" главен герой е скъперникът, който от алчност се прощава със своето съкровище. в) Стоян Михайловски обмисля всичко до най-малките подробности в своите басни.

Сложно изречение

Сложно изречение се нарича изречение, което се състои от две или повече прости изречения. За да разпознаем сложното изречение, най-важното е правилно да преброим сказуемите. Затова трябва добре да сме се научили да разпознаваме съставното глаголно сказуемо. В зависимост от връзката между простите изречения в състава на сложното разграничаваме три вида сложни изречения: