Правила за слято, полуслято и разделно писане

1. СЛЯТО се пишат съществителни, при които втората основа е главна, а първата я пояснява.  Примери: платноходка, ветропоказател. 2. СЛЯТО се пишат прилагателни с главна и поясняваща основа.  Примери: тъмноок, червенокоса. 3. ПОЛУСЛЯТО се пишат съществителни, при които първата основа е главна, а втората я пояснява.  Примери: генерал-майор, храм-паметник, къща-музей.

ТЕСТ № 1. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) трагикомедия, стоко оборот, незакупено паркомясто Б) текстообработка, двуутробен бозайник, редколегия B) свиневъдство, зърно производители, световъртеж Г) кибер-пространство, бодибилдинг, парапланерист 2. В кой ред има 2 правописни грешки? A) столетницата, проекто-решения, евродепутати

ТЕСТ № 2. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) премиер министър, храм-паметник, секретар-библиотекар Б) съдия-изпълнител, кандидат-депутат, заместник ректор B) член-кореспондент, министър-председател, асистент-оператор Г) помощник възпитател, касиер-домакин, генерал-майор 2. В кой ред е допусната правописна грешка? A) физико-математически, стоково-паричен

Запетая, слято и полуслято писане, главна и малка буква

1. Слято, полуслято и разделно писане. 1.1. Слято писане. - Слято се пишат сложни думи, които имат главна и подчинена основа, свързани чрез съединителните гласни -о-, -е-, -и- или направо (зъбОтехник, двегодишен). - Слято се пишат сложни съществителни, в които подчинена основа могат да бъдат различни части на речта – прилагателни, числителни, наречия и т.н. Главното ударение е върху главната основа (новодомец, водоизточник)

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 12 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 9 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 9 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 11 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена - 12 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена 1. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО? а) елин-пелиновски б) немили-недраги в) жълто-черно г) цял-целеничък