Трансформиращ преразказ – „Мързеливата снаха“

ОСОБЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ Трансформиращият преразказ е вид творчески преразказ. Названието му произлиза от глагола трансформирам, който означава видоизменям, преобразувам, променям. Когато се създава трансформиращ преразказ, трябва да се направят промени в преразказвания текст, свързани с конкретно поставена задача.

Сюжет на романа "Снаха" от Георги Караславов

Началото на романа ни представя една спокойна селска картина. Поканени сме в къщата на Тодор Юрталана и неговата съпруга Гина Юрталанката, които с нетърпене очакват завръщането на своя син Стойко заедно с надничарките.

Снаха - Георги Караславов

Мека, къдрава здрачевина се свлече леко по накъсаните огнени нишки на първите звезди. Неуловим полъх разклати върховете на потъмнелите дървета, провря се надолу из клоните и отвя задухата на догорелия летен ден. Прашното село се сгуши и притихна в сладка дрямка под медния звън